fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Pani Magdo,
Jakie dane powinny się znaleźć na stronie tytułowej operatu szacunkowego?
Czy powinno się podać właściciela i nr księgi wieczystej?
Czy powinno się podać określoną wartość❓
Proszę o odpowiedź.
.

Odpowiedź (z dnia 30.08.2021 r.)

Zacznijmy od tego co to jest operat szacunkowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami >> art. 156:

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

oraz dalej, stosownie do rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego § 55 ust. 1:

Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zatem operat szacunkowy będzie opinią, przedstawiającą postępowanie rzeczoznawcy majątkowego prowadzące do określenia wartości nieruchomości.

.

Pojawia się pytanie, czy przepisy zdefiniowały zawartość takiego dokumentu, a w szczególności czy zdefiniowały jak ma wyglądać jego pierwsza strona.

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, bo ten przepis prawa zawiera tzw. normatywną zawartość operatu szacunkowego.

Jest ona opisana w specjalnym dedykowanym rozdziale 4, pt.  “Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego”. Kto chciałby przypomnieć sobie zapisy tego rozdziału odsyłam do przepisu, bo to zagadnienie na osobne pytanie. Tu pytanie dotyczy strony pierwszej operatu szacunkowego.

.

Ustawodawca nie opisał i nie narzucił rzeczoznawcy majątkowemu jak ma wyglądać pierwsza strona operatu szacunkowego.

Zasady dobrej praktyki zawodowej tj. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (uchwalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych) także nie zawierają żadnych rekomendacji w tym zakresie.

Przy okazji zajrzyj do wpisu:
#7 Czy standardy zawodowe rzeczoznawców
majątkowych są obowiązkowe do stosowania? 

Niewątpliwie pierwsza strona operatu szacunkowego powinna zawierać nazwę dokumentu (prawnie chronioną). Zatem na pierwszej stronie powinny się znaleźć słowa: OPERAT SZACUNKOWY oraz CZEGO DOTYCZY (jakiej nieruchomości).

Ponieważ jest to dokument powinien zawierać DATĘ SPORZĄDZENIA oraz PODPIS/PODPISY RZECZOZNAWCÓW, którzy go sporządzali.

Poza w/w nie widziałabym żadnych innych obowiązkowych treści.

Ale rekomendowałabym żeby zamieścić następujące dane (dalej uzasadnienie):

 1. numer operatu szacunkowego z rejestru sporządzonych opracowań,
 2. numer danego egzemplarza,
 3. adres przedmiotu wyceny,
 4. logo firmy (osoby) sporządzającej wraz z danymi korespondencyjnymi i kontaktowymi,
 5. w przypadku wycen dla sądów, prokuratur, urzędów skarbowych itp. należałoby podać na pierwszej stronie numer sygnatury danej sprawy.

.

Ad.1 numer operatu szacunkowego z rejestru sporządzonych opracowań

 1. Numer operatu szacunkowego świadczy o staranności wydawanych dokumentów i prowadzeniu rejestru.
 2. Numer operatu szacunkowego pozwala w łatwy sposób odnaleźć opracowanie po czasie jego sporządzenia, np. kiedy zamawiający zleci nam ponowną wycenę po 3 latach. Wówczas w łatwy sposób, po numerze opracowania, można odnaleźć plik źródłowy w archiwum wraz z dokumentami, które posłużyły jako źródło informacji.
 3. W przypadku kontroli urzędu skarbowego można w łatwy sposób udokumentować, że dla danego wydanego opracowania o konkretnym numerze wystawiono dokument księgowy.
 4. W przypadku posiadania dodatkowych akredytacji, np. członkostwa w RICS czy tytuł REV, prowadzenie rejestru sporządzanych opracowań jest obowiązkowe.

Ad. 2 numer danego egzemplarza

Zazwyczaj wydaje się na zamówienie 1 egzemplarz sporządzonego operatu szacunkowego. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy zamawiający potrzebuje np. 12 egzemplarzy takiego dokumentu.

W przypadku konieczności potwierdzenia jego aktualności należałoby do każdego egzemplarza dołączyć wymaganą klauzulę wraz z analizą. W takiej sytuacji musimy wejść w posiadanie wszystkich egzemplarzy. Jeśli nie wiemy / nie pamiętamy (po czasie) ile egzemplarzy wydaliśmy to nie ma możliwości by potwierdzić w sposób pełny aktualność danego operatu szacunkowego. Z punktu widzenia formalnego należałby potwierdzenie aktualności wykonać w stosunku do wszystkich egzemplarzy.

Przy okazji zajrzyj do wpisu:
#8 Jak długo ważny jest operat szacunkowy
i czy można go aktualizować? 

Ad. 3 adres przedmiotu wyceny

Adres nieruchomości, która jest przedmiotem wyceny to przydatna dla odbiorcy operatu szacunkowego informacja. Wie, że dany operat szacunkowy dotyczy tej nieruchomości, która była przedmiotem jego zlecenia.

Ad. 4 logo firmy (osoby) sporządzającej wraz z danymi korespondencyjnymi i kontaktowymi

Dokument, który wydajesz jest Twoją wizytówką. Powinien być tak wykonany by był łatwo z Toba identyfikowany, wyróżniał się spośród innych, a także by szybko można było odnaleźć dane kontaktowe w celu ponownego zlecenia.

Postaraj się by graficznie operat szacunkowy i każdy wydawany przez Ciebie dokument był staranny, by identyfikował markę, a także by szata graficzna była spójna (np. z Twoją stroną www).

Ad. 5 w przypadku wycen dla sądów, prokuratur, urzędów skarbowych, instytucji publicznych itp. należałoby podać na pierwszej stronie numer sygnatury danej sprawy

Dokumenty trafiający do w/w organów czy instytucji jest jednym z wielu, które są tam adresowane. By łatwo można było zidentyfikować jakiej sprawy dotyczy i do kogo kierować dany dokument, już na pierwszej stronie należy zamieścić numer sygnatury używany przez dany organ czy instytucję.

To porządkuje sprawę i przyspiesza dotarcie dokumentu do konkretnego zamawiającego.

.

Poniżej przykładowa pierwsza strona operatu szacunkowego.

 

Albo np. taka:

 


Chcesz mieć operat szacunkowy, dobry i sprawdzony w wersji edytowalnej?

Zapisz się na konferencję, bo jako bonus otrzymasz taki operat >> Konferencja << aktualna cena obowiązuje tylko do końca sierpnia!

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

Szukasz dobrego wzoru operatu szacunkowego?
Możesz go mieć już teraz – zajrzyj na tę stronę i bazuj na dobrych fundamentach >> Operat szacunkowy w wersji edytowalnej.
———————-

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

Zapraszam!

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

2 Comments

 • Hanna

  21 listopada, 2021 - 7:24 pm

  Dzień dobry,
  Wiem że od 2019r. nie ma obowiązku pieczętowania operatu szacunkowego, wystarczy podpis i nr uprawnień, ale nie ukrywam że chciałabym jednak być w posiadaniu pieczątki, ponieważ dokument popieczętowany inaczej odbiera klient, dlatego zrodziło mi się pytanie: Czy pieczątkę mogę sama zamówić gdziekolwiek, ponieważ nie jestem zapisana w stowarzyszeniu? Jak to wygląda aby uzyskać pieczątkę z PFSRM, aby był kolejny numer rejestru pieczęci prowadzonego przez Polską
  Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych?

  • Magdalena Małecka MRICS

   21 listopada, 2021 - 9:10 pm

   Pani Hanno,
   istotnie nie jest aktualnie wymagana pieczęć rzeczoznawcy majątkowego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:
   § 57.1. Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia.

   Zatem pieczęć nie jest wymagana, może być używana zamiennie z nadrukiem jw.

   Niestety jeśli nie jest Pani członkiem stowarzyszenia, które jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych to nie może Pani używać pieczęci, która jest powszechnie znana właśnie z tej organizacji zawodowej. Prawo do posługiwania się pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego z logo PFSRM jest przywilejem członków Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.

   Jeśli będzie Pani członkiem organizacji jw. wówczas składa się wniosek do PFSRM o taką pieczęć i wraz z kolejnym numerem, a także numerem Pani uprawnień, ją Pani otrzyma.
   Zachęcam do przynależności, bo ma to wiele zalet. Polecam jednak wcześniej poczytać, którą z organizacji wybrać, która jest najlepiej oceniana.

Zostaw komentarz

2 + dwadzieścia =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego