1499,00 

Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej dla potrzeb sprzedaży.
To pełny i kompletny co do treści przykład operatu szacunkowego w wersji edytowalnej do własnego wykorzystania.

Data sporządzenia 8.11.2023 r.

Opis

Operat szacunkowy to dokument potwierdzający wartość nieruchomości. Taki dokument może sporządzić jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. To opinia autorska stanowiąca dokument w obrocie cywilno-prawnym, a także, w niektórych przypadkach,  dokument urzędowy.

Operat szacunkowy wymaga formy pisemnej. Sporządzany jest dla różnych celów wyceny i tylko w tym celu dla którego został sporządzony może być wykorzystany.

Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, na które składa się kilkanaście czynności, w wyniku którego dochodzi do określenia wartości nieruchomości. Co ważne przez określanie wartości nieruchomości należy rozumieć określanie:

 • prawa własności do nieruchomości, a także
 • innych praw do nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego, prawa służebności osobistej czy prawa służebności przesyłu).

Operat szacunkowy sporządzany jest w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także jednego z przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzania w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Rozporządzenie jw. zawiera przepisy dotyczące sporządzania i treści operatu szacunkowego.


Kupując tę publikację otrzymasz pełny i kompletny co do treści przykład operatu szacunkowego w wersji edytowalnej do własnego wykorzystania.

Będziesz posiadać przykład operatu szacunkowego, na którym możesz bazować w swoich opiniach.

 

Operat szacunkowy zawiera treść wymaganą przepisami prawa.

Zastosowano w nim:

 • podejście porównawcze,
 • metodę korygowania ceny średniej,

do określania wartości rynkowej nieruchomości.


 

Operat szacunkowy został sporządzony pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego Magdaleny Małeckiej MRICS, która prowadzi tę stronę internetową Magdalena Małecka MRICS – Szkolenia, Mentoring, Konsultacje, Nieruchomości (magdalenamalecka.pl)

Treść niniejszego operatu szacunkowego konsultowana była z rzeczoznawcą majątkowym Radosławem Gacą, który prowadzi swój profil i publikacje na stronie Radosław GACA | valuer, owner, independent scientist | PhD (researchgate.net)


Zobacz kilka opinii jakie uzyskała już ta publikacja:

 • Bardzo dobrze wykonany operat. Klarowny i merytoryczny, a przede wszystkim bazujący na obliczeniach, a nie “opinii eksperckiej autora” :). Bardzo dziękuję!
 • Rozbudowany i szczegółowy.
 • Dzięki tej lekturze wiem na co muszę zwrócić większą uwagę i dopracować warsztat rzeczoznawcy.
 • Dobre uzasadnienie cech.
 • Wzór operatu jest przejrzysty.
 • Jeszcze dużo pracy przede mną…..
 • Czytelny, szczegółowy, wszystko fajnie krok po kroku opisane. Obliczenia bardzo przejrzyście pokazane.
 • Bardzo czytelny i rzetelny.
 • Pomocny materiał. Dla mnie szczególnie informacje pod kątem wyznaczania trendu i obliczania cech.
 • Zawsze warto wiedzieć i znać opracowania innych osób piszących operaty szacunkowe , można zauważyć swoje błędy, których się do tej pory nie widziało.
 • Jestem bardzo zadowolona z możliwości korzystania z pewnych i dobrych wzorców.

Jeśli chcesz wzór dobrego projektu operatu szacunkowego / operatu szacunkowego dodaj ten produkt do koszyka.

Jesteś jeszcze przed egzaminem? Zajrzyj do szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego oraz do szkolenia (nagranie) dotyczącego nowego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości.

To szkolenie zdecydowania pomaga w przygotowaniu do tego trudnego egzaminu.


Uwagi!

 1. Zawartość wykupionego 1 dostępu do nagrania jest przeznaczona wyłącznie do indywidualnego użytku, wg zasady 1 dostęp do nagrania przeznaczony jest dla 1 osoby. Nasz poziom jakości i zasad nie wzrasta dopóki nie wybierzemy uczciwości i szacunku do cudzej pracy, dlatego zakładam, że uczciwość wobec tej zasady będzie uszanowana. Bez wyjątków.
 2. Operat może pobrać tylko raz, przez okres 30 dni.

 

5 opinii dla Operat szacunkowy w wersji edytowalnej (pełny i kompletny przykład do pobrania); data sporządzenia 8_11_2023 r.

 1. (5)

  Anonimowy

  Każde wykonane przez specjalistę dające pewność dobrego rozwiązania i przykładu. Będąc osobą , która niedawno zdobyła uprawnienia miałam już negatywne doświadczenia z osobami z branży i najtrudniej jest zweryfikować ” jak nie robić wyceny ” i kto z uczących ma rację przy skrajnych stanowiskach.
  Dlatego bardzo cenię szkolenia z Panią i mam do Pani duże zaufanie na podstawie znajomości z facebooka i wpisów oraz nagrywek na pani stronie.
  Dziękuję za wsparcie.

 2. (5)

  Edyta

  Wszystkie informacje zawarte w operacie mają swoje miejsce, jest przede wszystkim czytelny, przedstawia dużo informacji i dla czytającego ten operat jest logicznie poprowadzona procedura wyceny. Widac jakie czynności wykonywał rzeczoznawca wyceniając nieruchomość.

 3. (5)

  Magdalena

  Dzięki tej lekturze wiem na co muszę zwrócić większą uwagę i dopracować warsztat rzeczoznawcy. Czytelny, szczegółowy, wszystko fajnie krok po kroku opisane. Obliczenia bardzo przejrzyście pokazane.

 4. (5)

  Katarzyna

  Bardzo dobrze wykonany operat. Klarowny i merytoryczny, a przede wszystkim bazujący na obliczeniach, a nie “opinii eksperckiej autora” :). Bardzo dziękuję!

 5. (5)

  Anonim

  Operat szacunkowy rzetelnie sporządzony, “gołym okiem ” widać, że sporządzał go profesjonalista.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 15 =