1499,00 

Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej dla potrzeb sprzedaży.
To pełny i kompletny co do treści przykład operatu szacunkowego w wersji edytowalnej do własnego wykorzystania.

Opis

Operat szacunkowy to dokument potwierdzający wartość nieruchomości. Taki dokument może sporządzić jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. To opinia autorska stanowiąca dokument w obrocie cywilno-prawnym, a także, w niektórych przypadkach,  dokument urzędowy.

Operat szacunkowy wymaga formy pisemnej. Sporządzany jest dla różnych celów wyceny i tylko w tym celu dla którego został sporządzony może być wykorzystany.

Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, na które składa się kilkanaście czynności, w wyniku którego dochodzi do określenia wartości nieruchomości. Co ważne przez określanie wartości nieruchomości należy rozumieć określanie:

 • prawa własności do nieruchomości, a także
 • innych praw do nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego, prawa służebności osobistej czy prawa służebności przesyłu).

Operat szacunkowy sporządzany jest w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także jednego z przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzania w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Rozporządzenie jw. zawiera przepisy dotyczące sporządzania i treści operatu szacunkowego.


Kupując tę publikację otrzymasz pełny i kompletny co do treści przykład operatu szacunkowego w wersji edytowalnej do własnego wykorzystania.

Będziesz posiadać przykład operatu szacunkowego, na którym możesz bazować w swoich opiniach.

 

Operat szacunkowy zawiera treść wymaganą przepisami prawa.

Zastosowano w nim:

 • podejście porównawcze,
 • metodę korygowania ceny średniej

do określania wartości rynkowej nieruchomości.


 

Operat szacunkowy został sporządzony pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego Magdaleny Małeckiej MRICS, która prowadzi tę stronę internetową Magdalena Małecka MRICS – Szkolenia, Mentoring, Konsultacje, Nieruchomości (magdalenamalecka.pl)

Treść niniejszego operatu szacunkowego konsultowana była z rzeczoznawcą majątkowym Radosławem Gacą, który prowadzi swój profil i publikacje na stronie Radosław GACA | valuer, owner, independent scientist | PhD (researchgate.net)


Zobacz kilka opinii jakie uzyskała już ta publikacja:

 • Bardzo dobrze wykonany operat. Klarowny i merytoryczny, a przede wszystkim bazujący na obliczeniach, a nie “opinii eksperckiej autora” :). Bardzo dziękuję!
 • Rozbudowany i szczegółowy.
 • Dzięki tej lekturze wiem na co muszę zwrócić większą uwagę i dopracować warsztat rzeczoznawcy.
 • Dobre uzasadnienie cech.
 • Wzór operatu jest przejrzysty.
 • Jeszcze dużo pracy przede mną…..
 • Czytelny, szczegółowy, wszystko fajnie krok po kroku opisane. Obliczenia bardzo przejrzyście pokazane.
 • Bardzo czytelny i rzetelny.
 • Pomocny materiał. Dla mnie szczególnie informacje pod kątem wyznaczania trendu i obliczania cech.
 • Zawsze warto wiedzieć i znać opracowania innych osób piszących operaty szacunkowe , można zauważyć swoje błędy, których się do tej pory nie widziało.
 • Jestem bardzo zadowolona z możliwości korzystania z pewnych i dobrych wzorców.

Jeśli chcesz wzór dobrego projektu operatu szacunkowego / operatu szacunkowego dodaj ten produkt do koszyka.

Jesteś jeszcze przed egzaminem? Zajrzyj do szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego. To szkolenie zdecydowania pomaga w przygotowaniu do tego trudnego egzaminu.

 

5 opinii dla Operat szacunkowy w wersji edytowalnej (pełny i kompletny przykład do pobrania)

 1. (5)

  Anonimowy

  Każde wykonane przez specjalistę dające pewność dobrego rozwiązania i przykładu. Będąc osobą , która niedawno zdobyła uprawnienia miałam już negatywne doświadczenia z osobami z branży i najtrudniej jest zweryfikować ” jak nie robić wyceny ” i kto z uczących ma rację przy skrajnych stanowiskach.
  Dlatego bardzo cenię szkolenia z Panią i mam do Pani duże zaufanie na podstawie znajomości z facebooka i wpisów oraz nagrywek na pani stronie.
  Dziękuję za wsparcie.

 2. (5)

  Edyta

  Wszystkie informacje zawarte w operacie mają swoje miejsce, jest przede wszystkim czytelny, przedstawia dużo informacji i dla czytającego ten operat jest logicznie poprowadzona procedura wyceny. Widac jakie czynności wykonywał rzeczoznawca wyceniając nieruchomość.

 3. (5)

  Magdalena

  Dzięki tej lekturze wiem na co muszę zwrócić większą uwagę i dopracować warsztat rzeczoznawcy. Czytelny, szczegółowy, wszystko fajnie krok po kroku opisane. Obliczenia bardzo przejrzyście pokazane.

 4. (5)

  Katarzyna

  Bardzo dobrze wykonany operat. Klarowny i merytoryczny, a przede wszystkim bazujący na obliczeniach, a nie “opinii eksperckiej autora” :). Bardzo dziękuję!

 5. (5)

  Anonim

  Operat szacunkowy rzetelnie sporządzony, “gołym okiem ” widać, że sporządzał go profesjonalista.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × jeden =