fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

24 września 2023 r. nastąpiła zmiana art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UoGN).

Więcej o tym pisałam w trzech poprzednich wpisach:

#91 Określanie przeznaczenia nieruchomości – art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zmiana przepisu

#86 Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami – planowana zmiana przepisu (określanie przeznaczenia nieruchomości)

oraz

#93 Ustalanie przeznaczenia nieruchomości w procesie wyceny nieruchomości – odpowiedź MRiT w sprawie art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szczególnie ten ostatni wpis jest ważny, w związku z tym, że powstały 2 – różne – interpretacje co do aktualnej (od 24.09.2023 r.) treści art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z otrzymanym stanowiskiem MRiT (>> zobacz wpis #93 jak wyżej), wystąpiłam do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) o zajęcie się sprawą i jej wyjaśnienie. Dodam, że stanowisko PFSRM (moje także) jest takie, że art. 154 UoGN zyskała nową treść. To stanowisko jest inne niże MRiT. Wygląda jednak, że jedynie MRiT ma inne stanowisko bo dostępne teksty jednolite UoGN (m.in. na sejm.gov.pl).

W dniu 4.12.2023 r. PFSRM rozesłała do swoich stowarzyszeń wiadomość o treści jn.

———-

“Dzień dobry,

W związku ze zgłaszanymi do PFSRM wątpliwościami, co do brzmienia art. 154 UGN powstałymi w następstwie wejścia w życie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (weszła w życie 24 września 2023 roku) wystąpiliśmy w dniu 6 listopada 2023r. do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o zajęcie stanowiska.

W dniu 1 grudnia 2023 roku otrzymaliśmy stosowną odpowiedź.

W załączeniu przekazujemy oba pisma, a dodatkowo także federacyjne opracowanie z dnia 3 września 2023 roku odnoszące się do zmian w UGN spowodowanych powyżej przywołaną nowelizacją UPiZP, które zawierało odmienną interpretację przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, a także dziennik ustaw z opublikowaną ustawą z dnia 7 lipca 2023r., tak aby osoby zainteresowane mogły zapoznać się z treścią art. 64 ust. 2 i 65 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Różnica pomiędzy oboma stanowiskami sprowadza się generalnie do tego, że MRiT wskazuje, że do czasu wejścia w danej gminie planu ogólnego rzeczoznawca majątkowy powinien stosować obowiązującą do dnia 23 września 2023 r. hierarchię dokumentów (art. 154 UGN) na podstawie której ustala przeznaczenie nieruchomości:

– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku mpzp

– studium lub decyzja wz

w przypadku studium lub decyzji wz

– faktyczny sposób użytkowania.

Taką interpretację MRiT oparło na art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Z kolei z federacyjnego opracowania, którego byłem autorem, wynikało, że od 24 września 2023 roku obowiązuje nowa hierarchia dokumentów zawarta w 154 UGN:

– plan miejscowy,

w przypadku braku mpzp

– decyzja wz

w przypadku braku mpzp oraz decyzji wz

– faktyczny sposób użytkowania lub ustalenia planu ogólnego

Z tym, że w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, do czasu wejście w życie w danej gminie planu ogólnego przez plan ogólny należy rozumieć studium.

Oba stanowiska nie mogą stanowić obowiązującej wykładni, a tym samym każdy z nas musi wziąć na siebie wypracowanie sposobu ustalania przeznaczenia nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego (do czasu wejścia w życie w danej gminie planu ogólnego), posiłkując się np. stanowiskiem MRiT.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel”

———

Pismo MRIT do pobrania w całości:
———
Skorzystaj ze szkolenia dotyczącego nowego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości.

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały . W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.


Należy zwracać uwagę na datę opublikowania filmu. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

16 + dwadzieścia =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego