fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Spis treści Q&A

 1. #1 Położenie ceny średniej w przedziale w metodzie korygowania ceny średniej 
 2. #2 5 m-cy temu robiłem wycenę domu pod sprzedaż… znalazł się klient i chce kupić dom i od razu wziąć kredyt. Robię nową wycenę pod wierzytelność? 
 3. #3 Inwentaryzacja PU domu. Jakie dokumenty przy tym tworzymy i jaką „moc” ma określona PU przez rzeczoznawcę (sam dokonam pomiaru). 
 4. #4 Czy jeśli zdobędę uprawnienia to muszę się zapisać do jakiegoś stowarzyszenia? Czy to jest obowiązkowe?
 5. #5 Czy rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności cywilnej i czy ma obowiązek by się ubezpieczyć od takiej odpowiedzialności? 
 6. #6 Czy rzeczoznawca majątkowy musi zawsze podpisać umowę przyjęcia zlecenia na piśmie? 
 7. #7 Czy standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych są obowiązkowe do stosowania? 
 8. #8 Jak długo ważny jest operat szacunkowy i czy można go aktualizować? 
 9. #9 Jaka to jest nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym? 
 10. #10 Czy można korzystać z aktów notarialnych zawartych na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży? 
 11. #11 Czy rzeczoznawca majątkowy powinien czytać akty notarialne sporządzając operat szacunkowy? 
 12. #12 Od czego zacząć analizę rynku przy sporządzaniu operatu szacunkowego? 
 13. #13 Jakie transakcje nieruchomościami przyjmuje rzeczoznawca majątkowy przeprowadzając proces wyceny? 
 14. #14 Czy nadal dokonuje się wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe? 
 15. #15 Co powinien zawierać operat szacunkowy by mógł być wykorzystany dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności? 
 16. #16 Jak dokonuje się skalowania cech od najgorszej do najlepszej w podejściu porównawczym przy wycenie nieruchomości? 
 17. #17 Jak dokonać wyceny w celu nabycia nieruchomości na własność przez użytkownika wieczystego? 
 18. #18 Czy podając podstawę formalną sporządzenia operatu szacunkowego wymagane jest podanie danych zlecającego? 
 19. #19 Na jaką kwotę w praktyce warto się ubezpieczyć kiedy wykonuje się czynności w zakresie wyceny nieruchomości? 
 20. #20 Co konkretnie oznaczają określenia: opóźniony termin wydania i opóźniony termin zapłaty? 
 21. #21 O co chodzi z ekstrapolacją na obszarze wyceny nieruchomości? 
 22. #22 Co to jest zasada współmierności stóp zwrotu do dochodów z nieruchomości? 
 23. #23 Co zrobić gdy w rejestrze cen jest opóźnienie i nie wszystkie akty notarialne są wprowadzone do rejestru cen w ewidencji?
 24. #24 Czy rzeczoznawca majątkowy powinien się szkolić i czy to jest obowiązkowe, a jeśli tak to dlaczego? 
 25. #25 Co podać w podstawach prawnych w operacie szacunkowym? Czy Kodeks Cywilny zawsze powinien się tam znaleźć? 
 26. #26 Co to jest interpolacja na obszarze wyceny nieruchomości? 
 27. #27 Czy rzeczoznawca majątkowy powinien sporządzać protokół z oględzin nieruchomości? 
 28. #28 Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego a nieruchomością lokalową? 
 29. #29 Jak rzeczoznawca majątkowy powinien badać przeznaczenie nieruchomości? 
 30. #30 Jak zabrać się za napisanie operatu szacunkowego? Jak zacząć? Czyli o tym jakie są etapy procesu wyceny. 
 31. #31 Czy można korzystać z transakcji sprzedaży udziałów przy wycenienie nieruchomości? 
 32. #32 Co powinno się znaleźć na pierwszej stronie operatu szacunkowego?
 33. #33 O co chodzi z powierzchnią użytkową przy wycenie nieruchomości zabudowanych np. domem jednorodzinnym? 
 34. #34 Czy “standard bankowy” nadal obowiązuje w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami? 
 35. #35 Jak długo są ważne dokumenty wykorzystywane przy wycenie nieruchomości? 
 36. #36 Jak wyceniać nieruchomości w budowie, np. dla banku, czyli dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności? 
 37. #37 Jak się przygotować do oględzin nieruchomości dla potrzeb jej wyceny? 
 38. #38 Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z wycenianą nieruchomością tj. zdjęcia, protokół z oględzin, dokumenty (wypisy, mapy) itd.? 
 39. #39 Co to jest nieruchomość podobna? Jak można popełnić błąd nie badając nieruchomości podobnych? 
 40. #40 Czy wszystkie nieruchomości da się wycenić przy zastosowaniu podejścia porównawczego? 
 41. #41 Oględziny nieruchomości czy wizja lokalna? Jakie właściwie czynności przeprowadza rzeczoznawca majątkowy? 
 42. #42 Czy przy wycenie dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste należy brać pod uwagę przeznaczenie nieruchomości czy cel na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste? 
 43. #43 Jak wygląda egzamin państwowy na rzeczoznawcę majątkowego? 
 44. #44 Z czego wynikają daty istotne dla określenia wartości nieruchomości w operacie szacunkowym? Jakie to są daty? Jak je określać? 
 45. #45 Czy rzeczoznawca majątkowy określa cenę nieruchomości czy jej wartość? Czy zawsze wykonuje się operat szacunkowy czy może mieć to formę innego dokumentu? 
 46. #46 Co zrobić gdy zleceniodawca ma zarzuty do opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego? 
 47. #47 Czy delta C w metodzie porównywania parami przy wycenie nieruchomości powinna być liczona ze zbioru nieruchomości podobnych czy z nieruchomości wytypowanych do porównania w parach? 
 48. #48 Jakie klauzule i w jakim celu powinny znaleźć się w operacie szacunkowym, który sporządza rzeczoznawca majątkowy? 
 49. #49 O wycenie nieruchomości, o rzeczoznawcy majątkowym, o operacie szacunkowym i o tym, że warto go czytać. 
 50. #50 Jaki okres wyznacza i bada rzeczoznawca majątkowy by dokonać wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym? 
 51. #51 Dlaczego przy obliczeniu odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogę, przyjmujemy stan nieruchomości z dnia wydania decyzji? 
 52. #52 Z Vat czy bez Vat? Jaką wartość określa rzeczoznawca majątkowy – netto czy brutto?
 53. #53 Czy przy wycenie lokalu czy domu powinno się brać pod uwagę cechę “standard wykończenia” skoro tak naprawdę nie wiemy jaki mają ten standard nieruchomości podobne? 
 54. #54 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych czy Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 
 55. #55 Jak liczyć trend zmiany cen na obszarze wyceny nieruchomości? Rozmowa zawodowa z Mirosławem Chumkiem
 56. #56 Kiedy stosuje się technikę kapitalizacji prostej a kiedy technikę dyskontowania strumieni dochodów w podejściu dochodowym?
 57. #57 Jakie zmiany byłyby w operacie szacunkowym (lub jego projekcie) gdyby był wykonywany aktualnie? 
 58. #58 Jak nie przyjmować zlecenia na wycenę nieruchomości. Rady i porady by uniknąć błędów!
 59. #59 Jak wycenić prawo użytkowania wieczystego dla typowych celów, np. dla potrzeb sprzedaży?
 60. #60 Jakie podejścia (sposoby) wyceny ma rzeczoznawca majątkowy by dokonać wyceny nieruchomości?
 61. #61 Co to jest wartość dla wymuszonej sprzedaży i jak ją obliczyć?
 62. #62 Chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym? Nie tak szybko! Posłuchaj i zdecyduj ale świadomie!
 63. #63 Jak wycenić działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej?
 64. #64 Jak badać stan prawny nieruchomości i co wpisywać w tym zakresie w operacie szacunkowym?
 65. #65 “Wystandaryzowany” wzór operatu szacunkowego dotyczący wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych.
 66. #66 Czy rzeczoznawca majątkowy jest zawsze bezpieczny w trakcie oględzin nieruchomości 
 67. #67 Czy hipoteka na nieruchomości ma wpływ na jej wartość, a jeśli tak to dlaczego ma lub dlaczego nie ma? 
 68. #68 Komisja odpowiedzialności zawodowej statystyki i nie tylko – czy były kary za BION’y 
 69. #69 Cechy rynkowe i wagi oraz jak ustalić stan techniczno-użytkowy nieruchomości – w rozmowie z Radosławem Gacą. 
 70. #70 Czy transakcja pomiędzy powiązanymi stronami może zostać uznana za transakcję rynkową, a zatem czy może zostać włączona do grupy nieruchomości podobnych?
 71. #71 Jak zdobyć doświadczenie w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego? Rady dla kandydatów do zawodu.
 72. #72 Czy trzeba aktualizować ceny na datę wyceny przy wycenie nieruchomości? 
 73. #73 Co trzeba zrobić by wycenić nieruchomość? Czyli jakie obowiązki ma rzeczoznawca majątkowy?
 74. #74 Czy operat szacunkowy musi być w formie pisemnej czy może być w formie elektronicznej? Pieczęć rzeczoznawcy i wyciąg z operatu szacunkowego.
 75. #75 Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
 76. #76 Podejście dochodowe i sprawy międzynarodowe w rozmowie z Marcinem Malmonem – wycena nieruchomości
 77. #77 Czy adres nieruchomości podobnej to dane wrażliwe? Czy powinno się je przytoczyć w operacie szacunkowym?
 78. #78 – 7 najważniejszych informacji o praktykach zawodowych na rzeczoznawcę majątkowego
 79. #79 Czy warto współpracować z firmą pośrednikiem będąc rzeczoznawcą majątkowym?
 80. #80 – Organizacja zawodowa RICS w rozmowie z Seweryną Afanasjew MRICS – szefem zarządu RICS Polska
 81. #81 Planowane zmiany na obszarze wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności 
 82. #82 Europejskie Standardy Wyceny Nieruchomości – wydanie 9te 
 83. #83 Jakie są różnice i podobieństwa w wycenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i nieruchomości lokalowej
 84. #84 Rzeczoznawca majątkowy i jednocześnie pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz inne zależności – czyli zasada bezstronności – stanowisko ministerstwa
 85. #85 Projekt rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (planowana data obowiązywania 9.09.2023 r.)
 86. #86 Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami – planowana zmiana przepisu (określanie przeznaczenia nieruchomości)
 87. #87 Jak wygląda praca rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego przy wycenie nieruchomości 
 88. #88 Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych w aspekcie nieuczciwej konkurencji (II CSKP 1641/22)
 89. #89 Start w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego – moje rady dla początkujących – jak zacząć działać i co dalej zrobić
 90. #90 Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego – nowelizacja 9.09.2023 r.
 91. #91 Określanie przeznaczenia nieruchomości – art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zmiana przepisu
 92. #92 Wycena nieruchomości okiem prawnika w postępowaniach sądowych – prawo pierwokupu działek leśnych – Piotr Dobrowolski
 93. #93 Ustalanie przeznaczenia nieruchomości w procesie wyceny nieruchomości – odpowiedź MRiT w sprawie art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 94. #94 Baza danych transakcyjnych czyli z czego może korzystać rzeczoznawca majątkowy poszukując transakcji 
 95. #95 Oględziny nieruchomości – nieruchomości wycenianej i nieruchomości podobnych
 96. #96 Ustalanie przeznaczenia nieruchomości w procesie wyceny nieruchomości – kolejna odpowiedź MRiT w sprawie art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 97. #97 Baza danych transakcyjnych czyli z czego może korzystać rzeczoznawca majątkowy poszukując transakcji – dogrywka czyli jak pozyskać dane transakcyjne dla lokali mieszkalnych w spółdzielni
 98. #98 Wycena nieruchomości jako przedmiotu prawa własności po nowelizacji przepisów z 9.09.23 r. – stanowisko MRiT
 99. #99 Nieruchomości podobne czyli o tym czym się kierować przy ich wyborze (wycena nieruchomości)
 100. #100 Wycena nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego po nowelizacji przepisów z 9.09.23 r. – stanowisko MRiT
 101. #101 Podejście dochodowe w operatach szacunkowych sporządzanych na egzamin rzeczoznawcy majątkowego w rozmowie ze Zdzisławą Ledzion-Trojanowską
 102. #102 Nowe stawki wynagrodzenia biegłego sądowego (stawki godzinowe; zmiana od 23 kwietnia 2024 r.)
MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego