fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego jest już znana. Data obowiązywania – od 9 września 2023 r.
W dniu 5.09.2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozesłało do organizacji zawodowych finalną wersję rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Jest to jeden z najważniejszych przepisów wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący zasad wyceny nieruchomości dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rozporządzenie, w nowej wersji, zacznie obowiązywać od 9 września 2023 r.!
Jak czytamy w piśmie przewodnim z dnia 4.09.2023 r.:
"Celem przedłożonego projektu rozporządzenia jest między innymi uporządkowanie procesu wyceny oraz wyeliminowanie niejednolitych praktyk obserwowanych przy wykonywaniu czynności szacowania nieruchomości, co zdeterminowało potrzebę sformułowania na gruncie przepisów rozporządzenia bardziej szczegółowych norm."
Jak czytamy natomiast w uzasadnieniu do rozporządzenia:
"Gruntowa analiza obowiązujących przepisów rozporządzenia z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, jak również przegląd aktualnego orzecznictwa oraz doktryny, a także dyskusje ze środowiskiem zawodowym rzeczoznawców majątkowych pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają uregulowania bądź doprecyzowania, a także takich, które budzą rozbieżności interpretacyjne oraz trudności w stosowaniu w praktyce. W konsekwencji w przedmiotowym projekcie, poza normami prawnymi przeniesionymi z obowiązującego rozporządzenia, zaproponowano nowe rozwiązania bądź zaktualizowano dotychczasowe procedury, a także usystematyzowano oraz przeredagowano pewne zagadnienia dla poprawy ich czytelności."
—————–
Zachęcam do obejrzenia filmów o tematyce związanej z wyceną nieruchomości na moim kanale YouTube >> zasubskrybuj by być na bieżąco.

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec.

Publikacje na sprzedaż 

Jeśli szukasz szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego – przed egzaminem – zajrzyj tu >>  Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego .

!!!Ważne szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych:

Szkolenie z zakresu oceny OPERATU SZACUNKOWEGO pod względem błędów powodujących negatywną opinię tego opracowania – przez komisje opiniujące i komisję odpowiedzialności zawodowej (online: nagranie+materiały PDF)

—————

NIE PRZEGAP!!!!

Magdalena Małecka MRICS Rzeczoznawca Majątkowy | Facebook

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

6 Comments

 • Agnieszka

  23 listopada, 2023 - 12:34 pm

  Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie metody korygowania ceny średniej par.8 pkt 2 rozporządzenia i użytego określenia “z uwzględnieniem położenia ceny średniej w przedziale pomiędzy ceną minimalną i ceną maksymalną”, którego nie było wcześniej. Skoro do określenia dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] współczynników korygujących (zgonie z notą interpretacyjną) brano cenę średnią czy to jest to “uwzględnienie położenia ceny średniej” czy jeszcze inaczej należy to uwzględnić?

 • Agnieszka

  30 września, 2023 - 1:39 pm

  Dzień dobry! A co z egzaminem ustnym? Zgodnie z rozdziałem 8 nowego rozporządzenia dla operatow sporządzonych przed wejściem w życie ustawy, stosuje się dotychczasowe. Jak powinien przebiegać egzamin

  • Magdalena Małecka MRICS

   30 września, 2023 - 8:43 pm

   Egzamin odbywa się w dacie obowiązywania nowych przepisów. Osoby, które wcześniej pisały operaty powinny odpowiapowiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie egzaminu. Muszą też pamiętać przepisy i różnice z daty operatu.

 • Marta

  11 września, 2023 - 11:36 am

  Dzień dobry, Pani Magdaleno, odnośnie wpisu 90 w Q&A, czy myśli Pani, że na egzamin 14 września już mogą pojawić się pytania z nowego rozporządzenia? Jeśli tak, czy dla przykładu pytanie będące do tej pory w puli pytań dotyczące 2 letniego okresu, z którego można było przyjąć nieruchomości do analizy – (okres dwuletni nie był uwzględniony w ustawie ani rozporządzeniu) obecnie zgodnie z nowym rozporządzeniem paragraf 5 punkt 1 – jest już uwzględniony ). Jest uwzględniony 2 letni okres badania cen – to będzie poprawna interpretacja?

  • Magdalena Małecka MRICS

   11 września, 2023 - 5:00 pm

   Wydaje się, że nowych pytań jeszcze nie będzie (mało czasu na przygotowanie).
   Pytania, które będą muszą być zgodne z przepisami na datę egzaminu.
   Zatem dotychczasowe pytanie o 2letni okres nie może być tak samo sformułowane ocenione.

Zostaw komentarz

16 − 1 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego