fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

 

Projekt rozporządzenia jest już gotowy!

Chcesz złożyć uwagi? Możesz to zrobić tylko do 30.06.2023 r.!

Planowana data wejścia w życie >> 9 września 2023 r.

.

Treść projektu (fragment):
Projekt z dnia 16 czerwca 2023 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia … w sprawie wyceny nieruchomości
Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik;
2) sposoby określania wartości nieruchomości jako przedmiotu różnych praw;
3) sposoby określania wartości nieruchomości dla różnych celów;
4) sposoby określania wartości nieruchomości w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia;
5) sposoby określania wartości nakładów i szkód na nieruchomości, z uwzględnieniem ich rodzajów;
6) sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego oraz sposób potwierdzania jego aktualności;
7) uwarunkowania dla określania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu mieszanym.
(…)
Rozdział 8 Przepis końcowy
§ 86. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2023 r.
——–

——–

Pobierz komplet >> Projekt rozporządzenia + załączniki + uzasadnienie.
——–
Pobierz moje uwagi do rozporządzenia złożone w dniu 28.06.2023 r. >> Uwagi do projektu rozporządzenia M_Małecka 28_06_2023
—————–
—————–
—————–
Zachęcam do obejrzenia filmów o tematyce związanej z wyceną nieruchomości na moim kanale YouTube >> zasubskrybuj by być na bieżąco.

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec.

Publikacje na sprzedaż 

Jeśli szukasz szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego – przed egzaminem – zajrzyj tu >>  Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego .

!!!Ważne szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych:

Szkolenie z zakresu oceny OPERATU SZACUNKOWEGO pod względem błędów powodujących negatywną opinię tego opracowania – przez komisje opiniujące i komisję odpowiedzialności zawodowej (online: nagranie+materiały PDF)

—————

NIE PRZEGAP!!!!

Magdalena Małecka MRICS Rzeczoznawca Majątkowy | Facebook

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

16 − jeden =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego