fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie

Inwentaryzacja PU domu. Jakie dokumenty przy tym tworzymy i jaką „moc” ma określona PU przez rzeczoznawcę (sam dokonam pomiaru). Tzn. czy jest podstawą do wpisu w ewidencji, aktu notarialnego itp. czy tylko jako podstawa w operacie szacunkowym?

Odpowiedź (z dnia 15.01.2020 r.)

Jeśli przy wycenie nieruchomości zabudowanej zleceniodawca nie posiada dokumentacji inwentaryzacyjnej należałoby podjąć próbę i pozyskać ją z innych źródeł, np. w inspektoracie nadzoru budowlanego. Niezależnie od tego, za każdym razem, należy dokonać kontroli powierzchni wskazanej w projekcie ze stanem faktycznym.

Jeżeli jednak nie ma możliwości jej pozyskania rzeczoznawca majątkowy powinien:

– wstrzymać się z wykonaniem operatu szacunkowego do czasu jej pozyskania od zleceniodawcy, lub

– zlecić ją specjaliście, który ma tu kompetencje i taką inwentaryzację wykona (ponieważ jest to dodatkowa czynność winna być dodatkowo płatna), lub

– wykonać inwentaryzację sam, jeśli ma do tego kompetencje (ponieważ jest to dodatkowa czynność winna być dodatkowo płatna).

Jeżeli rzeczoznawca majątkowy wykona pomiaru powierzchni sam odpowiada za jej poprawność.

Niezależnie od powyższego wykonane pomiary dla potrzeb przeprowadzenia wyceny nie są podstawą ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków, jakkolwiek informacyjnie wyliczona przez niego powierzchnia może być w przyszłości wykorzystywana, także jako oświadczenie złożone przed notariuszem.

Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

trzy × cztery =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego