fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie

Czy rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności cywilnej i czy ma obowiązek by się ubezpieczyć od takiej odpowiedzialności?

Odpowiedź (z dnia 10.02.2021 r.)

Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej. Przepisy nakładą obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podlega działalność zawodowa wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego a nie rzeczoznawca majątkowy jako osoba fizyczna. Jeżeli umowę związaną z wyceną wykonuje przedsiębiorca przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby.

Dodam, że kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. Powyższe dotyczy także potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, a także opinii i ekspertyz (zgodnie z art. 174 ust. 3 a ustawy o gospodarce nieruchomościami), które także może wykonywać rzeczoznawca majątkowy.

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

3 Comments

 • Joanna

  8 czerwca, 2021 - 8:34 pm

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz mam jeszcze jedną wątpliwość, ale to już chyba na nowy wątek…
  Pozdrawiam

 • Joanna

  8 czerwca, 2021 - 1:59 pm

  Dzień dobry. Z uwagi na to, że ostrożności nigdy nie za wiele proszę o podpowiedź. Czy działając na umowę zlecenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości, powinnam mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?. Zgodnie z art 175 ust. 4uogn ubezpieczonym jest przedsiębiorca, a także rzeczoznawca działający na umowę o pracę lub inną umowę cywilną. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli sporządzam operaty szacunkowy tylko na zlecenie tego przedsiębiorcy, czy polisa OC tego przedsiębiorcy jest wystarczającym obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla mnie jako rzeczoznawcy majątkowego. Dziękuję i pozdrawiam

  • Magdalena Małecka MRICS

   8 czerwca, 2021 - 4:19 pm

   Pani Joanno,
   stosownie do art. 174:
   7. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:
   1) prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub
   2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

   i dalej art. 175:
   4. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a. Jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby.

   Zatem jeśli wykonuje Pani wycenę nieruchomości u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości na umowę cywilnoprawną to wówczas za szkody wyrządzone przez Panią on ponosi odpowiedzialność.
   Umowa o wykonanie wyceny zawarta jest z przedsiębiorcą a nie z Panią, zatem nie musi się Pani dodatkowo ubezpieczać obowiązkowo bo tego przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wymagają.

   Należy jednak pamiętać, że o naprawienie szkody można wystąpić przeciwko każdej osobie, która jest sprawcą. Zatem zleceniodawca wystąpi o odszkodowanie do przedsiębiorcy, a przedsiębiorca może wystąpić do Pani.
   Dowiedziałabym się o dobrowolne ubezpieczenie OC na w/w okoliczność.

Zostaw komentarz

15 − 2 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego