fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

#22 Co to jest zasada współmierności stóp zwrotu do dochodów z nieruchomości?

Co to jest zasada współmierności dotycząca określania stóp zwrotu w stosunku do dochodu z nieruchomości? Jeżeli do kalkulacji dochodu dla nieruchomości będącej przedmiotem wyceny zastosuję obliczenia prowadzące do dochodu operacyjnego netto (DON), to wówczas by zachować zasadę współmierności, przy wyliczaniu stopy kapitalizacji (R) należy wyliczyć ją uwzględniając także dochód operacyjny netto (DON) dla nieruchomości podobnych.
Czytaj więcej
MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego