fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie od p. Ryszarda:

Czy opinia dla sądu sporządzona w formie operatu szacunkowego może być podpisana i opieczętowana pieczątką prostokątną z imieniem nazwiskiem, adresem tytułem BIEGŁY SĄDOWY z zakresu szacowania nieruchomości w okręgu Sądu Okręgowego w ……………………., bez podania nr uprawnień?
Adwokat strony czyni zarzut, że nie jest to pieczęć okrągła z nr uprawnień.

Proszę o stanowisko ?

.

Odpowiedź z 27.01.2023 r.:
1 SPRAWA – OPINIA DLA SĄDU
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami:
Art. 156. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Niezależnie od tego czy będzie opinia o wartości nieruchomości będzie wykonywana dla zmawiającego prywatnego czy organu lub sądu – forma operatu szacunkowego musi być zachowana (z wyjątkami o których mowa w art. 173 ust. 3a ustawy jw.).
Zgodnie z przepisami prawa – rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
.
2 SPRAWA – PIECZĘĆ RZCZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
Skoro opinia biegłego sądowego o wartości nieruchomości ma mieć postać operatu szacunkowego, to pojawia się pytanie czy obowiązkowa jest pieczęć (z numerem uprawnień zawodowych) czy nie jest ona wymagana, a jeśli nie jest wymagana to czy jest inny wymóg w zakresie oznaczenia autora operatu szacunkowego.
Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego nie jest wymagana!
Wymóg używania pieczęci zawodowej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, został zniesiony (z dniem 4.12.2019 r.).
Skoro  tak, to czy jest inny wymóg?
Aktualny zapis jest następujący (rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego):
§ 57.
1. Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia.
Zatem aktualnie wymagany jest:
  1. podpis rzeczoznawcy majątkowego,
  2. imię i nazwisko (wydrukowane lub znajdujące się na używanej pieczęci),
  3. numer uprawnień,
  4. data sporządzenia operatu szacunkowego.

Zajrzyj do wpisu:
#74 by przeczytać o operacie szacunkowym w formie elektronicznej.

.

Pytanie 1 zadane na wstępie:

Czy opinia dla sądu sporządzona w formie operatu szacunkowego może być podpisana i opieczętowana pieczątką prostokątną z imieniem nazwiskiem, adresem tytułem BIEGŁY SĄDOWY z zakresu szacowania nieruchomości w okręgu Sądu Okręgowego w ……………………., bez podania nr uprawnień?

Odpowiedź:

Opinia sądowa, w formie operatu szacunkowego, może zawierać prostokątną pieczęć biegłego bez numeru uprawnień, ale poza tą pieczęcią muszą się pojawić dane identyfikujące autora, a wymagane przepisami prawa tj.:

  1. podpis rzeczoznawcy majątkowego,
  2. imię i nazwisko ,
  3. numer uprawnień.

Dane te mogą być także podane w formie pieczęci.

.

3 SPRAWA – JAKIEJ PIECZĘCI Z TYTUŁEM RZCZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO UŻYWAĆ?

Powszechnie znana forma pieczęci rzeczoznawcy majątkowego to forma owalna, jn.:

Ten kształt pieczęci zaproponowany został i wdrożony przez największą organizację rzeczoznawców majątkowych działającą w Polsce – Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). W dniu 2.12.2019 r. PFSRM wydała apel do swoich członków, w którym czytamy m.in.:

——
“Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego jest nieodłącznym atrybutem naszego zawodu, od początku jego istnienia. Symbolizuje ogrom wiedzy, jaki trzeba było zdobyć, żeby uzyskać uprawnienia. I to wiedzy interdyscyplinarnej, m.in. z takich dziedzin, jak prawo, ekonomia, statystyka, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo. Potwierdza unikatową specjalizację, utrwalaną doświadczeniem zawodowym i systematycznym podnoszeniem kwalifikacji. Poświadcza, że osoba posługująca się pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, została wyposażona w niezwykle odpowiedzialną kompetencję – współdecydowania o ważnych sprawach majątkowych obywateli, organów publicznych, firm i innych podmiotów.
(…)
Prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM jest przywilejem członków Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych apeluje do koleżanek i kolegów, by mimo braku takiego obowiązku, nadal korzystać z możliwości potwierdzania swojej pracy przy użyciu pieczęci. Jest to element wieloletniej tradycji i dorobku naszego zawodu.
(…)”

——

 

Można zatem używać pieczęci (jeśli ktoś się na to zdecyduje) w dowolnym kształcie, z uwagą, że używanie pieczęci owalnej jw. z logo PFSRM jest dozwolone jedynie dla członków stowarzyszeń sfederowanych w tej organizacji.

Pytanie 2 zadane na wstępie:

Adwokat strony czyni zarzut, że nie jest to pieczęć okrągła z nr uprawnień. Proszę o stanowisko ?

Odpowiedź:

Pieczęć okrągła nie jest wymagana, bo żadna pieczęć nie jest wymagana.

Ważne by dane dotyczące autora, w tym numer uprawnień zawodowych znalazły się wraz z jego podpisałem w dokumencie.

———————————–
ZAJRZYJ DO PROGRAMU NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA (3-4 luty 2023 R.):
———————————–
Zachęcam do obejrzenia filmów o tematyce związanej z wyceną nieruchomości na moim kanale YouTube >> zasubskrybuj by być na bieżąco.

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec.

Publikacje na sprzedaż 

Jeśli szukasz szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego – przed egzaminem – zajrzyj tu >>  Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego .

Jeśli chcesz nauczyć się jak sporządzić operat szacunkowy zapraszam na szkolenie >> Szkolenie – operat szacunkowy w 5 krokach – wycena nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, przy zastosowaniu podejścia porównawczego. 

—————

NIE PRZEGAP AKTUALNOŚCI!!!!

Magdalena Małecka MRICS Rzeczoznawca Majątkowy | Facebook

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

11 − cztery =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego