fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pod jednym z moich filmów na youtube (zajrzyj do niego jeśli go jeszcze nie słuchałaś/słuchałeś):

#38 3 najważniejsze dodatki w operacie szacunkowym dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności – YouTube

p. Szymon zamieścił następujący komentarz ⤵️⤵️⤵️:

“Czy znane są orzeczone kary dyscyplinarne nałożone za opieczętowanie/podpisanie dokumentu przez rzeczoznawcę innego niż wskazany w zamkniętym katalogu w art. 174 ust. 3 i 3a (brak określenia w szczególności wskazuje, że rzeczoznawca nie może wykonywać innych opracowań powołując się na posiadane uprawnienia)? Przykładowo jakieś BIONy, uproszczone kosztorysy robót (dot. planowanego do realizacji sposobu wykończenia na które również chce uzyskać kredytowanie zamawiający operat), których zasadność/prawidłowość ma potwierdzać swoim podpisem rzeczoznawca? Czy takie upodlanie się rzeczoznawców za kilkadziesiąt złotych w wycenach dla banków znalazło swój koniec w KOZie, czy też trwa milczące przyzwolenie środowiska zawodowego?”.
.
Zobowiązałam się wówczas, że zwrócę się z takim pytaniem do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla rzeczoznawców majątkowych. Poniżej odpowiedzi, które udało mi się uzyskać.
.
Otrzymane odpowiedzi:

.

Odpowiedź 1 (z dnia 24.05.2022 r.):
.
"W odpowiedzi na pismo 6.05.2022 r. Departament Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnia, że nie prowadzi rejestru ani statystyki nakładanych kar na rzeczoznawców majątkowych. Kary są odnotowywane do czasu ich zatarcia wyłącznie Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych przy pozycji danego rzeczoznawcy majątkowego."
.
Przy okazji podlinkuję
.
Odpowiedź 2 (cd pisma jw.):
.
"Odnosząc się natomiast do zapytania o liczbę wszczętych postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych oraz wydanych w tym zakresie decyzji informuję, że w latach 1999 – 2021 wszczęto 1503 postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz wydano 1345 decyzji w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (w tym 244 decyzje o umorzeniu postępowania). Powyższe dane zawierają postępowania dotyczące również tych samych rzeczoznawców."
.
Z tego możemy wysnuć już pewne wnioski⤵️:
.
  1. skoro wydano 1.503 decyzje, w tym 244 o umorzeniu postępowania (co stanowi ok 16% wszczętych postępowań), to oznacza, że aż ok. 84% spraw zakończyło się karą dla rzeczoznawcy majątkowego,
  2. w okresie 22 lat, wszczęto 1.503 postępowania, tj. średnio na rok 68 postępowań,
  3. skoro wszczyna się średnio 68 postępowań na rok, w 1999 r. był wydany ok .3200 numer uprawnień, a w 2021 r. 8000 numer uprawnień, przyjmując w dużym przybliżeniu, że w okresie 22 lat było średnio ok. 5.600 rzeczoznawców majątkowych, to zaledwie 1,2%, a w zasadzie ok. 1% (bo byli rzeczoznawcy badani kilkukrotnie) podlegało badaniu w postępowaniu przed KOZ (średniorocznie).
Na marginesie, zgodnie z art. 178 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami kary dyscyplinarne dla rzeczoznawców majątkowych mogą być następujące:
Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku;

4) zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4a) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie;

5) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.
.
Odpowiedź 3 (z dnia 31.05.2022 r.):
.
“Odpowiadając na zapytanie (…) o wpływ skarg na rzeczoznawców majątkowych określających wartości nieruchomości w formie bankowej informacji o nieruchomości (BION) zamiast operatu szacunkowego potwierdzamy, że takie skargi wpłynęły do Ministra i były podstawą wszczęcia postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej, a następnie orzeczenia kar dyscyplinarnych. W piśmie (…) wskazaliśmy , że nie jest możliwe podanie szczegółowych danych dotyczących powyższych zagadnień, gdyż organ nie prowadzi rejestrów, w których ujmuje się rodzaj czynności rzeczoznawcy podlegających ocenie oraz powody zastosowania konkretnej kary w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego.”
.
———————————–
Na moim kanale jest więcej filmów >> zasubskrybuj by być na bieżąco.

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec.

Publikacje na sprzedaż 

Jeśli szukasz szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego – przed egzaminem – zajrzyj tu >>  Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego .

Jeśli chcesz nauczyć się jak sporządzić operat szacunkowy zapraszam na szkolenie >> Szkolenie – operat szacunkowy w 5 krokach – wycena nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, przy zastosowaniu podejścia porównawczego. 

—————

NIE PRZEGAP!!!!

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

8 + 3 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego