fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Pani Magdo,

Formatka operatu szacunkowego dla potrzeb banku – czy spotkała się Pani z formatką lub wzorcem operatu szacunkowego dla danego typu/rodzaju nieruchomości dla potrzeb Zleceniodawcy?

Coś na wzór wystandaryzowanego operatu szacunkowego?

Czy dysponowałby Pani jakimś przykładowym wzorem?

.

Odpowiedź (z dnia 10.04.2022 r.)

To jest ciekawe pytanie. Spróbuję na nie odpowiedzieć!

.

Po 1 sze👇

Każdy operat szacunkowy (a nazwa takiego dokumentu – przypominająco – jest prawnie chroniona) musi zawierać pewną – MINIMALNĄ i NORMATYWNĄ – zawartość.

Każdy operat szacunkowy – niezależnie dla jakiego celu wyceny wykonywany, zatem także dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (w tym, bankowej) musi tę zawartość przedstawiać.

Ta MINIMALNA i NORMATYWNA zawartość uregulowana jest w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Zwróć uwagę, że cały rozdział 4 zawiera opis sposobu sporządzania, formy i treści operatu szacunkowego. Zapisano tak, m.in., że:

§ 55.

1. Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy.
2. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.
§ 56.

1. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu wyceny;
3) podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
2. Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny.
3. W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.
4. Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu.
§ 57.

1. Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia.
2. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, każdy z nich podpisuje operat szacunkowy, a także podaje imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Taka jest zatem MINIMALNA i NORMATYWNA zawartość każdego operatu szacunkowego.

.

Po 2 gie👇

Jeśli operat szacunkowy sporządzany jest dla takiego celu wyceny jakim jest zabezpieczenie wierzytelności (kredytodawcy, banku, instytucji finansowej), to istnieje konieczność uwzględnienia jeszcze jednej podstawy prawnej, która dotyczy zawartości takiego operatu szacunkowego.

Chodzi tu konkretnie o standard tzw. zawodowy pt. „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” w treści obowiązującej od 1.09.2017 r. [ogłoszony 1.09.2017 r. w dzienniku urzędowym przez MIiB poz. 59, 2017].

Standard obowiązuje przejściowo do 8.09.2023 r.

Dlaczego przejściowo?
Przeczytasz o tym szerzej w tym wpisie:
>> #34 Czy “standard bankowy” nadal obowiązuje
w związku ze zmianą ustawy
o gospodarce nieruchomościami?

Z w/w standardu wnika, że taki operat szacunkowy powinien zawierać pewną – DODATKOWĄ – zawartość.  Konkretnie chodzi o 3 najważniejsze rzeczy:

1) należy uwzględnić wymagania wierzyciela

Jeśli wierzyciel, do którego jest kierowany operat szacunkowy posiada wymagania dodatkowe operat musi je uwzględnić. Wytyczne dostępne są na stronach internetowych banków lub trzeba się o nie zwrócić do wskazanego wierzyciela.

2) wskazanie okoliczności ograniczających przydatność nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia

W operacie powinien znaleźć się dodatkowy punkt (nie wskazano gdzie, może to byś np. po określonej wartości i przed uzasadnieniem otrzymanego wyniku), w którym należy opisać okoliczności ograniczające przydatność nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia lub, że takich okoliczności nie zanotowano.

3) wskazanie obszarów ryzyka związanego z wycenianą nieruchomością – w formie załącznika do operatu szacunkowego.

Należy wykonać analizę trzech obszarów ryzyka związanego z wycenianą nieruchomością, w tym:
  1. z przewidywanymi zmianami na danym rynku nieruchomości,
  2. z ryzykiem oceny danej nieruchomości przez inwestorów,
  3. z ogólną opinią na temat kierunku wpływu powyższego na poziom wartości nieruchomości w przyszłości.

 

Szczegóły dodatkowej zawartości wynikającej
ze standardu zawodowego opisałam w tym wpisie:

>>#15 Co powinien zawierać operat szacunkowy
by mógł być wykorzystany
dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności? 

 

Po 3cie👇
Jeśli zatem dany wierzyciel, na potrzeby którego sporządzasz operat szacunkowy, posiada swoje wymagania co do operatów szacunkowych, obowiązkowo, należy je uwzględnić.
Tu także mogą znajdować się wymagania co do dodatkowej zawartości operatu szacunkowego lub dodatkowych załączników do tego dokumentu.
Wymagania konkretnych banków i instytucji, jeśli istnieją to:
  • publikowane są na stronach internetowych tych instytucji lub
  • są dostępne poprzez infolinię lub
  • kontakt mailowy z bankiem, w szczególności osobą zajmującą się danym kredytem.
ROZWIĄZANIE👇

Poza wyjaśnieniami jak wyżej, jeśli szukasz dobrego wzoru operatu szacunkowego, spełniającego wymogi opisane w pkt 1 wyżej, czyli MINIMALNA i NORMATYWNA zawartość, mogę Ci pomóc.

Przygotowałam, już jakiś czas temu, dobry wzór operatu szacunkowego. Możesz go zakupić w każdej chwili – online, bez kontaktu ze mną.

 

🎯Jeśli chcesz mieć dobry wzór operatu szacunkowego i to w wersji edytowalnej zajrzyj tu:

Operat szacunkowy w wersji edytowalnej – dobry wzór na start.

Skoro czytasz ten wpis, możesz skorzystać z kodu rabatowego na jego zakup: operat40%, upoważniający do 40% zniżki. Dodaj produkt do koszyka, a następnie użyj kuponu.

 


Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Masz ciekawe rozwiązanie na określenie wartości dla wymuszonej sprzedaż? Podziel się nim w komentarzu!


Zajrzyj także do wpisów, które dotyczą innych celów wyceny tego prawa:
—————-
🎯 Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

🎯 Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

.

🎯 Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego? Zapisz się na to szkolenie:

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.

.

🎯 Jeśli chcesz przejść procedurę sporządzania operatu szacunkowego w podejściu porównawczym – krok po kroku – zajrzyj do tego szkolenia:

Operat szacunkowy w 5 krokach.

 

Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

dziewiętnaście − szesnaście =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego