fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Trend zmiany cen na obszarze wyceny nieruchomości to zmora wielu rzeczoznawców majątkowych. I tych początkujących i tych ze sporym stażem pracy.

 1. Co to jest trend zmiany cen?
 2. Czy trzeba go wyznaczyć czy można pominąć w wycenie nieruchomości?
 3. Jakie są metody wyznaczenia trendu zmiany cen?
 4. Jak sobie z tym poradzić?
 5. Ile transakcji potrzeba by wyznaczyć trend zmiany cen?

Na te i inne pytania odpowiada w tym filmie rzeczoznawca majątkowy Mirosław Chumek – praktyk, specjalista w zakresie podejścia porównawczego i wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych dla rzeczoznawców majątkowych.

Zapraszam!
⤵️⤵️⤵️

.

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec.

Publikacje na sprzedaż 

Jeśli szukasz szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego – przed egzaminem – zajrzyj tu >>  Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego .

Jeśli chcesz nauczyć się jak sporządzić operat szacunkowy zapraszam na szkolenie >> Szkolenie – operat szacunkowy w 5 krokach – wycena nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, przy zastosowaniu podejścia porównawczego. 

 

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

14 Comments

 • Iwona

  5 lutego, 2024 - 9:30 pm

  Pani Magdo, czy aktualizując ceny transakcyjne działek typowo przemysłowych dla aktualizacji opłat
  z tyt. użytkowania wieczystego można zastosować trend wzrostu cen wykorzystując rynek mieszkaniowo – usługowy i mieszkaniowy, ponieważ nie ma zbioru działek szacowanych by określić trend czasowy. Czy w takim przypadku napisać, że zastosowano trend na poziomie 1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pragnę podziękować za przedstawienie w interesujący sposób trudnego tematu, jakim jest trend czasowy.

  • Magdalena Małecka MRICS

   6 lutego, 2024 - 7:49 am

   Dzień dobry,
   “napisać na poziomie 1” można tylko jeśli analiza (zamieszczona w operacie) to potwierdza.

   W przeciwnym wypadku nie można tak napisać.

   Trend może być wyliczony na szerszej bazie niż zbiór nieruchomości podobnych. Nadal jednak powinny być to nieruchomości jak najbardziej zbliżone, tak by odwzorowywały faktycznie zmianę cen na badanym rynku.

   Wiemy przecież, że nie zawsze zmiana na rynku przemysłowym jest taka sama jak na mieszkaniowym. Ba, nawet na rynku mieszkaniowym duże działki mogą mieć inną zmienność cen niż małe.

 • Katarzyna

  8 stycznia, 2023 - 12:45 pm

  Dzień dobry 🙂
  Na wstępie bardzo dziękuję za objęcie mentoringiem tej tajemniczej, trudnej i multi dyscyplinarnej dziedziny.
  Przygotowuję się do egzaminu ustnego i zgłębiam temat metod aktualizacji cen . Próbuję to zrozumieć, a nie tylko uczyć się na pamięć. Dlatego korzystam z różnych opracowań i chciałabym sobie usystematyzować te metody bo w literaturze pojawia się różne nazewnictwo i nie wiem czy dobrze interpretuje i łączę informacje z różnych źródeł. Podstawowe metody to:
  -metoda ceteris paribus (pozostałe równe) (tu pojawia się pytanie czy to jest inaczej mówiąc metoda interwałowa?). W zbiorze danych szukamy nieruchomości podobnych, które zostały sprzedane w różnych okresach czyli różnice w cenach wynikają tylko z upływu czasu. Liczba par porównawczych powinna być możliwie największa, okres badania zmiany cen MOŻE przekroczyć 2 lata (dotyczy to tylko okresu badania rynku nieruchomości, nie dotyczy analizy porównawczej w procesie wyceny gdzie zgodnie z NI 1 powinien wynieść on maksymalnie 2 lata)-tu dodatkowo oczywiście omówiłabym cały tok obliczeniowy ze wzorami;
  -metoda modeli statystycznych -w teorii warunkiem zastosowania jest posiadanie możliwej dużej (35) liczby cen transakcyjnych, w praktyce wystarczy kilkanaście transakcji. Dopuszczalne jest tu stosowanie źródeł o cenach innych niż z aktów notarialnych np. dane z agencji obrotu nieruchomościami czy odpowiednio skorygowane ceny ofertowe. W tym przypadku trend zmiany cen nie musi być wyznaczany z nieruchomości bardzo podobnych (wystarczy podobieństwo rodzajowe). Wskazania statystyczne mówią o okresie co najmniej czteroletnim okresie badania cen. Z matematycznego punku widzenia może to być funkcja regresji liniowej
  y= bx+a czyli inaczej metoda najmniejszych kwadratów, która ustawia linię prostą tak, że odległość każdej danej dotyczącej nieruchomości od tej linii jest najmniejsza.
  W analizie korelacji, jeżeli jedna wartość wzrasta to druga wzrasta (regresja+) lub spada (regresja-). W regresji liniowej zakłada się, że wzrostowi jednej zmiennej towarzyszy wzrost lub spadek na drugiej zmiennej. Metodę tą najprościej możemy zastosować przy pomocy arkusza kalkulacyjnego excel.
  -metoda szeregów czasowych (metoda najbardziej zaawansowana) przy pomocy specjalistycznych programów.
  Pozdrawiam

  • Magdalena Małecka MRICS

   19 stycznia, 2023 - 10:59 am

   Dzień dobry,
   1. tak, metoda ceteris paribus, zwana jest inaczej (w literaturze) interwałową,

   2. Zgodnie z notą zaleca się okres nie dłuższy niż dwuletni, ale w wyjątkowych – uzasadnionych – przypadkach może być dłuższy,

   3. co do modeli statystycznych – to zależy od modelu, od jakości danych i jeszcze wielu innych czynników, nie stawiałabym tu granicy ilościowej, stąd w literaturze (i nie tylko) także są tu odmienne zdania; to samo dotyczy okresu badania,

   4. ad regresja, owszem, jest dobra ale znów trzeba pamiętać o różnych zasadach, m.in. by wyznaczać trend z danych, które mają ten sam kierunek zmiany.

 • Paulina

  8 września, 2022 - 11:25 am

  Dzień dobry, mam kilka nurtujących mnie pytań… Czy zmienna x w równaniu funkcji prostej zmiany linii trendu wyrażana jest w miesiącach? Czy liczbą określającą zmienną x jest ilość miesięcy od dnia transakcji do dnia wyceny? Jak obliczyć trend roczny na podstawie trendu miesięcznego?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Magdalena Małecka MRICS

   9 września, 2022 - 12:55 pm

   Witam.
   Magda poprosiła mnie abym odpowiedział na to pytanie, co z przyjemnością czynię.

   W badaniu linii trendu przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel znajdujemy zależność jednostkowej ceny transakcyjnej od daty zawarcia transakcji rynkowej, opisanej jako dzień, miesiąc i rok. Excel potrafi widzieć datę jako zwykłą liczbę w zapisie dziesiętnym, stąd możliwe jest opisanie tej zależności w postaci równania y = ax + b, przykładowo y = 0,1067 x – 4517,7. Oznacza to, że wielkość x wyrażona jest w dniach a równanie pokazuje nam o ile zmieni się jednostkowa cena transakcyjna, jeśli data transakcji zmieni się o jeden dzień. W podanym przykładzie będzie to 0,1067 złotego.

   Pozostaje pytanie: a co oznacza to b, w podanym przykładzie minus 4517,7? To dla nas nic nie oznacza. W matematyce jest to punkt przecięcia prostej z osią OY ale Excel widzi daty tylko od 01 stycznia roku 1900 i dla arkusza data ta ma wartość 1, a każdy następny dzień to następna liczna naturalna. Zatem cofając się do tej daty wartość nieruchomości byłaby ujemna, co jest oczywistą fikcją.

   Pytałaś też Paulino jak obliczyć trend roczny na podstawie trendu miesięcznego. Poradziłbym jednak najpierw obliczać trendy w skali jednego roku, bo trend miesięczny może okazać się tak niewiarygodny, że wszystkie dalsze obliczenia będą obarczone dużym błędem, tym bardziej, że założenie stałości tego trendu miesięcznego na przestrzeni całego roku jest bardzo wątpliwe na rynku nieruchomości. Formalnie wielkość tego trendu należałoby podnieść do potęgi 12-tej ale nie rób tego w wycenie.

   Pozdrawiam serdecznie.
   Mirosław Chumek

 • Daria

  22 czerwca, 2022 - 1:14 pm

  Dzień dobry,

  Bardzo dziękuję, że prowadzi Pani kontent. Jest niesamowicie interesujący.
  Pani Magdaleno, jak argumentować wpływ trendu czasowego w operacie?

  • Magdalena Małecka MRICS

   23 czerwca, 2022 - 8:23 am

   Pani Dario,
   wpływ trendu zmiany cen argumentujemy na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy rynku. Ponieważ bazujemy na transakcjach sprzedaży (a te są historyczne) należy dokonać badania czy w okresie zanotowanych transakcji doszło do zmiany cen. Tę zachodzącą zależność (to może być wzrost, to może być spadek, to może być stabilizacji) należy uwzględnić w wycenie, a wyceny nieruchomości dokonać na bazie cen zaktualizowanych – uwzględniających trend zmiany cen.
   Zatem argumentem będzie przeprowadzona analiza rynku, która wykaże trend zamiany cen.

 • Michał

  4 lutego, 2022 - 4:51 pm

  Pani Magdo, gratuluję świetnego materiału. Chciałbym dopytać, na ile szczegółowo (w myśl wymogów u.g.n. i zasad praktyki zawodowej) rzeczoznawca powinien uzasadnić przyjętą wartość trendu czasowego, jeżeli budzi ona wątpliwości? Chodzi o sytuację kwestionowania przyjętej wartości przez strony postępowania sądowego w oparciu o m.in. dane GUSu i odpowiedź w treści t.zw. opinii uzupełniającej. Wiem, że pytanie dość ogólne, ale będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie

  • Magdalena Małecka MRICS

   6 lutego, 2022 - 12:36 pm

   Pani Michale, dziękuję za miłe słowa.
   Nie ma w przepisach czy normach zawodowych dalszych dyrektyw ani co do koniecznych sposób wyznaczania trendu zmiany cen ani co do szczegółowości jego uzasadnienia. Orzecznictwo natomiast stoi na stanowisku, że założenia przyjęte w operacie szacunkowym mają być oparte o “czynniki rynkowe”, a także w operacie “wyjaśnione, przedstawione i uzasadnione”.
   Co do kwestionowania czy operatu w całości czy pewnych jego części to oczywiście strony mają do tego prawo, a rzeczoznawca majątkowy powinien się do nich ustosunkować i wyjaśnić, ewentualnie poprawić wycenę.
   Dane GUS są oczywiście ważną informacją, ale (moim zdaniem) pomocniczą. Dotyczą średnich cen z dużego obszaru i różnych nieruchomości, nie tylko tych najbardziej porównywalnych. Stąd najlepszym uzasadnieniem jest wyprowadzić trend z nieruchomości podobnych (jeśli jest ich wystarczająca ilość). Jeśli ich ilość jest niewystarczająca należałoby poszerzyć grupę nieruchomości, ale jednak jednorodnych co do rodzaju, lokalizacji i innych cech ważnych. Różnego rodzaju dane statystyczne są ważne, ale dodatkowo, jako potwierdzenie uzyskanych wyników analizy, a nie jako bezpośrednie źródło wyliczeń.
   Takie byłoby moje zdanie na ten temat.
   Powodzenia!

 • Ewelina

  12 stycznia, 2022 - 12:29 am

  Pani Magdo, myślę, że do tego materiału można dodać jeszcze publikację: Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020. Zdaję sobie sprawę, że na studiach na ten temat jest za mało czasu, dlatego, między innymi, powstała ta publikacja. Omawiane są w niej metody wspomniane w materiale video oraz kilka innych.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Ewelina Nawrocka

  • Magdalena Małecka MRICS

   14 stycznia, 2022 - 2:18 pm

   Pani Ewelino,
   dziękuję za komentarz i wskazanie publikacji. Czy może Pani choć krótko opisać co wynika z Pani analiz/badań?
   Które metody byłyby wskazane do wyliczenia trendu zmiany cen dla rzeczoznawcy majątkowego?
   Może wskaże Pani jakieś publikacje dostępne w intrnecie?
   Dziękuję za podzielnie się swoimi badaniami.

   • Ewelina

    18 stycznia, 2022 - 1:10 am

    Pani Magdo, we wspomnianej publikacji krok po kroku omawiane są metody proste i złożone, podzielone ze względu na pracochłonność oraz zakres niezbędnych danych o każdej transakcji. Myślę, że warto zacząć od tych prostszych. Zawsze będzie to lepsze, niż nic nie badać i stwierdzić, że trendu nie ma. Już wspomniana w materiale metoda ceteris paribus po pewnych ulepszeniach coś pokazuje.
    Zgadzam się jednak z Panem Mirosławem, że warto sięgnąć też po metodę najmniejszych kwadratów i tu dla zainteresowanych podpowiem, że w literaturze wskazuje się, że liczba transakcji powinna wynosić minimum 8 (prof. M. Żak) lub 20 (prof. J. Czaja, prof. P. Parzych). Oczywiście, wskazane jest, by baza była bardziej liczna, a transakcje skrajne były oddalone od siebie minimum o 12 miesięcy. W pierwszej kolejności należy jednak wykazać, że istnieje związek między ceną a czasem (w Excelu funkcja =WSP.KORELACJI(kolumna daty; kolumna ceny), dopiero później przystępować do wyznaczania równania linii trendu.
    W wyborze metody badania zmienności cen wskutek upływu czasu warto zwrócić uwagę, jaki efekt końcowy uzyskamy. Niektóre metody prowadzą do określenia procentowej wartości trendu, inne pozwalają na pominięcie tego etapu. Na przykładzie można pokazać dlaczego to takie ważne. Stosowanie procentowych zmian cen nieruchomości, prowadzi do zachwiania struktury aktualizowanych cen.
    Przykładowo aktualizując cenę 200zł/mkw i 400 zł/mkw rocznym wskaźnikiem zmian cen nieruchomości gruntowych wynoszącym 10% po roku ceny wyniosą odpowiednio:
    C1=200·(1+0,1)=220 zł/mkw
    C2=400·(1+0,1)=440 zł/mkw
    W pierwszym przypadku nastąpił bezwzględny wzrost ceny jednostkowej o 20 zł/mkw, a w drugim o 40 zł/mkw. Oznaczałoby to, że jednostkowe ceny droższych nieruchomości rosną w większym stopniu od tańszych! Unikanie poprawki procentowej możliwe jest przez stosowanie przyrostów absolutnych bądź aktualizacji cen na podstawie modelu. Umiejętne stosowanie metody najmniejszych kwadratów eliminuje ten problem.
    Innym sposobem jest wykorzystanie indeksów cen. Polecam kwartalne indeksy wyznaczone z mediany cen. Część rzeczoznawców prenumeruje kwartalnik „Rzeczoznawca Majątkowy”, dlatego odsyłam do numeru 3(95) z 2017 r. Z artykułu prof. Sebastiana Kokota można nauczyć się, jak korygować ceny nieruchomości podobnych przy wykorzystaniu wskaźników zmian cen publikowanych przez GUS czy NBP, ale przełożyć tę metodę można również na własną bazę danych dla rynku lokalnego.

    Cieszę się Pani Magdo, że podjęła Pani ten temat. Zachęcam nie tylko młodych adeptów zawodu, by pochylić się nad tematem badania trendu. Wybór metody ma wpływ na jakość wyceny. Po oswojeniu się z metodami prostymi, można pogłębić wiedzę z metod złożonych 😉

   • Magdalena Małecka MRICS

    18 stycznia, 2022 - 10:07 am

    Pani Ewelino,
    mam nadzieję, że im bardziej będziemy o tym mówić i pisać tym bardziej powszechne stanie się, że wymagany przepisami zabieg – uwzględnienia trendu zmiany cen – jest nie tylko konieczny ale, będzie w poprawny sposób w operacie szacunkowym uzasadniony.
    Pięknie dziękuję za te informacje i komentarz.

Zostaw komentarz

szesnaście + sześć =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego