fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Dziś sama stawiam pytanie, bo temat jest bardzo ważny i należy uwzględnić zmianę, o której piszę w operatach szacunkowych.

Pytanie dotyczy tego czy nadal mamy Powszechne Krajowe Zasady Wyceny czy nie? A jeśli nie to czy jest coś w zamian?

.

Odpowiedź (z dnia 2.01.2022 r.)

Po 1sze👇:

Rzeczoznawcy majątkowi mogli i to dobrowolnie, korzystać z tzw. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PLZW) uzgodnionych i opublikowanych przez jedną z organizacji zawodowych działających w Polsce – Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

Rzeczoznawcy majątkowi mogli powoływać się na PKZW ale tylko do 13.12.2021 r.!

Dlaczego?

Ponieważ te zasady wyceny tj. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, o takiej nazwie obowiązywały do 13.12.2021 r.

 

Po 2gie👇:

W związku z wejściem w życie zamiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 9.09.2021 r. nastąpiły m.in. następujące zamiany:

  1. uchylono (zatem wykreślono) definicję “standardy zawodowe” z ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotychczasowa definicja znajdowała się w art. 4 ppkt. 14)
  2. wykreślono z art. 175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami konieczność postępowania rzeczoznawcy majątkowego zgodnie ze standardami zawodowymi, bo przepis otrzymał nowe brzmienie: “1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.” – zatem wykreślono słowa “i standardami zawodowymi”,
  3. uchylono ust. 6 w art. 175 w całości – przepis dotyczył tego, że minister właściwy ustala i ogłasza standardy zawodowe.

Zmiana ustawy jw. umożliwiła powrót do pierwotnej nazwy norm zawodowych.

W tej sytuacji Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę o zmianie nazwy dla norm zawodowych i dotychczasową nazwę (używaną przez okres obowiązywania “standardów zawodowych” ustawowych): Powszechne Krajowe Zasady Wyceny zastąpiono nazwą: Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Poniżej screen uchwały z dnia 14.12.2021 r. w tej sprawie.

 

Po 3cie👇:

Jeśli stosujesz w/w normy zawodowe przy wycenie nieruchomości pamiętaj o zmianie nazwy (!) w przedstawianych w operacie szacunkowych podstawach metodycznych. Nie używaj więcej nazwy Powszechne Krajowa Zasady Wyceny bo nazwa uległa zmianie z dniem 14.12.2021 r.

Organizacja ta na swoich stronach internetowych publikuje (z możliwością pobrania) całość dokumentów zebranych w zbiór zasad jw. Standardy zawodowe są zasadami dobrej praktyki zawodowej.

 

Po 4te👇:

Koniecznie przeczytaj wpis >> #34 Czy “standard bankowy” nadal obowiązuje w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami? 

 

Po 5te👇:

Jeśli w klauzulach w operacie szacunkowym wpisujesz m.in., że:

  • Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny obowiązującymi na datę wyceny.

to koniecznie zamień treść na:

  • Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obowiązującymi na datę wyceny.

Na marginesie, na temet klauzul w operacie szacunkowym przeczytasz w tym wpisie >> #48 Jakie klauzule i w jakim celu powinny znaleźć się w operacie szacunkowym, który sporządza rzeczoznawca majątkowy? 


Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

🎯 Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

.

🎯 Jeśli jesteś przed egzaminem państwowym na rzeczoznawcę majątkowego koniecznie musisz mieć tę publikację:

Procedura wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym 

.

🎯 Potrzebujesz dobrego wzoru operatu szacunkowego? Z tej strony możesz otrzymać gotowiec – wzór do dalszego wykorzystania.

Operat szacunkowy – wzór.

.

🎯 Jeśli chcesz przejść procedurę sporządzania operatu szacunkowego w podejściu porównawczym – krok po kroku – zajrzyj do tego szkolenia:

Operat szacunkowy w 5 krokach.

.

Zapraszam!

 

 

Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

trzy − 1 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego