fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Pani Magdo,
jak długo należy przechowywać dokumenty związane z wycenianą nieruchomością, tj. zdjęcia, protokół z oględzin, dokumenty (wypisy, mapy) itd.?
.

Odpowiedź (z dnia 20.09.2021 r.)

To jest bardzo ciekawe pytanie!

Warto się nad nim pochylić. Zrobię jednak uwagę, że przechowywane materiały nie będą dotyczyły jedynie nieruchomości wycenianej lecz także innych danych związanych z wyceną, np. przeznaczenia, nieruchomości podobnych itd.

Nie ma w naszych (dedykowanych do rzeczoznawców majątkowych) przepisach takiego zapisu, który wprost mówiłby jak długo takie dokumenty przechowywać.

Są jednak inne zapisy/przepisy/orzeczenia, który wskazują na to jak długo warto byłoby je zachować, zwrócę uwagę na:

  1. przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej,
  2. przepisy dotyczące opiniowania operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe,
  3. przepisy i orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

.

Ad.1 Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 194:

1c. Nie wszczyna się postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, jeżeli do dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informacji o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę odpowiedzialności zawodowej upłynęły 3 lata, licząc od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Zatem, w tej sytuacji należałoby zachować wszystkie materiały 3 lata, by móc wykazać bazowe dokumenty, na podstawie których została sporządzona wycena lub inne opracowania i dokonać ewentualnej obrony przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

.

Ad.2. Przepisy dotyczące opiniowania operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 157:

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady: (...).

Nie dodaję reszty przepisu celowo, gdyż nie dotyczy on terminu w jakim ocena prawidłowości może zostać przeprowadzona. Nie ma takiego zapisu.

Zatem w tej sytuacji badanie może zostać przeprowadzone w stosunku do operatu szacunkowego bez limitu czasowego wstecz. Zatem należałoby zachować materiały analogicznie – “na zawsze”.

Co ważne, organizacja zawodowa nie będzie badać w ogóle opracowania lub ekspertyzy sporządzonej w trybie art. 174 ust.3a. Będzie zajmować się badaniem wyłącznie operatów szacunkowych, sprawdzając oczywiście czy opracowanie, które wpłynęło do badania nie jest jednak wyceną nieruchomości w trybie art. 174 ust.3 tylko zostało przez autora inaczej nazwane.

.

Ad. 3 Przepisy i orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wystąpić z powództwa cywilnego można przeciwko rzeczoznawcy majątkowemu do 6 lat wstecz. Jeśli operat szacunkowy sporządzony był przed lipcem 2018 r. wówczas do 10 lat wstecz.

Jeśli jednak szkoda powstała w skutek przestępstwa wówczas odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego sięga nawet 20 lat.

W precedensowej sprawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18) przesądzono o kilku kwestiach, a m.in. o tym, że w razie przypisania biegłemu winy w postaci zamiaru ewentualnego – okres przedawnienia nie upływa po 3 latach, ale dopiero po 20 latach.

Więcej o tym wyroku przeczytasz w tym wpisie:

> #19 Na jaką kwotę w praktyce warto się ubezpieczyć
kiedy wykonuje się czynności w zakresie wyceny nieruchomości? 

Zatem biorąc pod uwagę powyższe należałoby zachować wszystkie materiały związane z wyceną przez 20 lat od daty jej sporządzenia. Choć jak wiemy z pkt. ad 2 – jednak dożywotnio.

——————-

Od siebie dodam, że warto przechowywać wszystkie materiały związane z daną wyceną w formie elektronicznej.

Powyższe pozwala nie tylko na oszczędność miejsca na prowadzenie archiwum, ale także szybkie odnalezienie potrzebnych danych.

W wolnej chwili zajrzyj do wpisu >> #32 Co powinno się znaleźć na pierwszej stronie operatu szacunkowego? Może Cię zainteresować.


 

Chcesz mieć operat szacunkowy, dobry i sprawdzony w wersji edytowalnej?

Zapisz się na konferencję, bo jako bonus otrzymasz taki operat >> Konferencja << Uwaga! Aktualna cena jest już niestety ceną “dla spóźnialskich” ale dla każdego kto zamieści komentarz pod tym postem wygeneruję kod zniżkowy 🎯-20%🎯!

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź? daj znać w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

Zapraszam!

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

1 × 5 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego