fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Pani Magdo,
Czy “standard bankowy” nadal obowiązuje w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami❓
Jest zmiana, która wykreśla “standardy zawodowe” w ogóle z ustawy. Co teraz?
Proszę o odpowiedź.
.

Odpowiedź (z dnia 6.09.2021 r.)

To jest bardzo dobre pytanie i pomimo, że wpłynęło stosunkowo niedawno, uznałam, ze względu na datę, że trzeba na nie w pierwszej kolejności odpowiedzieć.

Faktycznie, od 9.09.2021 r. zacznie obowiązywać USTAWA z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa jw. wprowadza m.in. następujące zmiany:

 1. uchyla definicję “standardy zawodowe” z ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotychczasowa definicja znajdowała się w art. 4 ppkt. 14)
 2. art. 175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymuje brzmienie: “1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.” – zatem wykreślono słowa “i standardami zawodowymi”,
 3. uchylono ust. 6 w art. 175 w całości – przepis dotyczył tego, że minister właściwy ustala i ogłasza standardy zawodowe.

Co ta zmiana wprowadziła?

 1. nie funkcjonują już dokumenty rangi standardów zawodowych,
 2. nie będą przygotowywane ani ustalane i ogłaszane takie dokumenty jak standardy zawodowe przez właściwego ministra,
 3. rzeczoznawca majątkowy nie ma obowiązku określania wartości nieruchomości z uwzględnieniem zapisów standardów zawodowych.

Wobec tego, czy “standard bankowy” też nie obowiązuje?

O “standardzie bankowym” pisałam już we wcześniejszym wpisie >> zajrzyj do niego koniecznie:

#15 Co powinien zawierać operat szacunkowy
by mógł być wykorzystany
dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności? 

Standard – potocznie nazywany “bankowym” to standard tzw. zawodowy (zgodnie z dotychczasową definicją), pt.:

„ Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności ” (pierwotnie uzgodniony przez Ministra Infrastruktury (Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 r . i na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami)  w treści obowiązującej od 1.09.2017 r. ogłoszony (w dokładnie tej samej treści) 1.09.2017 r. w dzienniku urzędowym przez MIiB (poz. 59, 2017).

W ustawie z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zapisano w art. 10 m.in., że:

art. 10 ust. 2.:

Standardy zawodowe ustalone oraz ogłoszone na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepisy są jednoznaczne, że standard “bankowy” zachowuje moc przez kolejne 24 miesiące, tj. do 8.09.2023 r.

Ale pojawia się pytanie, czy rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek wykonywać swoje czynności zgodnie z tym standardem skoro taki obowiązek został wykreślony?

Oto jest pytanie?

I tu, na podstawie moich rozmów z prawnikami, należy wskazać na różne rodzaje wykładni. Rozróżnia się wykładnię językową oraz pozajęzykową. Wykładnia pozajęzykowa dzieli się na wykładnię: celowościową, systemową oraz funkcjonalną.

Z ogólnych zasad stosowania wykładni wynika, że przepisy prawa powinny być interpretowane literalnie, co oznacza, że w pierwszej kolejności należy przepisom prawa nadać sens wynikający z ich dosłownego brzmienia.

Literalnie czytając – słowa “i standardy zawodowe” wykreślono. Zachowano jednak przy tym obowiązywanie w/w standardu. Pojawiają się zatem wątpliwości czy należy go dalej stosować.

W sytuacji, gdy wykładnia literalna okaże się niewystarczająca (jw. – budzi wątpliwości), poszukujemy znaczenia przepisu ustalonego w oparciu o inne rodzaje wykładni:

 • celowościową (z uwzględnieniem celu, jaki miał zostać osiągnięty za pomocą wprowadzenia konkretnego przepisu),
 • systemową (z uwzględnieniem hierarchii aktów prawnych oraz dążenia do usunięcia sprzeczności przepisów, jak również z uwzględnieniem woli historycznego i obecnego ustawodawcy),
 • funkcjonalną (z uwzględnieniem funkcji, jaką przepis ma pełnić oraz ratio legis).

W przypadku “standardu bankowego”, moim zdaniem, wykorzystywać należy wykładnię celowościową.

Należałoby wnioskować zatem, że skoro w/w standard zachowuje moc, to należy go stosować.

Dodam jeszcze, że zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych (…) – a standard wprowadzony takim dziennikiem został utrzymany w mocy, zatem stanowi podstawę prawną operatu szacunkowego, a nie metodyczną.

 


A co z innymi standardami?

Czy Powszechne Krajowe Zasady Wyceny obowiązują?

Tak, tu się nic nie zmieniło. Obowiązują jako normy zawodowe i zasady dobrej praktyki, a także podstawy metodyczne.

W całości do dobrowolnego stosowania.

Więcej o tym w tym wpisie >>

#7 Czy standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych
są obowiązkowe do stosowania?

 

—————————

Chcesz mieć operat szacunkowy, dobry i sprawdzony w wersji edytowalnej?

Zapisz się na konferencję, bo jako bonus otrzymasz taki operat >> Konferencja << Uwaga! Aktualna cena jest już niestety ceną “dla spóźnialskich” ale dla każdego kto zamieści komentarz pod tym postem wygeneruję kod zniżkowy 🎯-18%🎯!

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

Zapraszam!

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

Zostaw komentarz

1 × jeden =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego