fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Pytanie:

Pani Magdo,
Czy rzeczoznawca majątkowy powinien się szkolić i czy to jest obowiązkowe, a jeśli tak to dlaczego? Od kiedy zacząć szkolenie? Jak dużo szkoleń trzeba odbyć i w jakim okresie?
I w ogóle z czego najlepiej się szkolić?
.
Odpowiedź (z dnia 2.08.2021 r.)

Dzisiejszą odpowiedź dedykuję nie tylko osobom wchodzącym do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, nie tylko rzeczoznawcom majątkowym ale także odbiorcom operatów szacunkowych i wszelkim zamawiającym usługi u rzeczoznawcy majątkowego.

.

Rzeczoznawca majątkowy powinien się szkolić z wielu powodów, m.in.:

 1. bo musi być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa,
 2. bo musi być na bieżąco ze zmieniającymi się zasadami wyceny,
 3. bo musi być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi na rynku nieruchomości,
 4. bo musi być staranny, profesjonalny i w sposób pełny odpowiedzieć w opinii na pytanie zamawiającego,
 5. bo musi mieć pełną wiedzę na temat, którym się zajmuje, bo w przypadku pomyłki podlega odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej,
 6. bo doskonalenie zawodowe jest obowiązkowe.

Zatem pomimo, że szkolenie się – czyli doskonalenie zawodowe – jest obowiązkowe, to powodów do tego by się szkolić jest dużo więcej.

Konieczność szkolenia się to jedna z przyczyn, dla których wycena nieruchomości by była prawidłowo i profesjonalnie sporządzona nie może być tania.

W tym zawodzie (choć nie tylko w tym) “dobrze i tanio nie idzie w parze“.

.

Zastanówmy się w takim razie nad minimalnym – wymaganym zakresem szkoleń? oraz tym ile to może kosztować? 👇👇👇👇

Aktualnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Rozporządzenie reguluje:

 1. sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych;
 2. sposoby dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych;
 3. sposób oceny spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Z przepisu wynika, że rzeczoznawca majątkowy ma zdobyć minimum 12 punktów w ciągu roku, z których to 12 punktów co najmniej 6 musi dotyczyć tzw. warsztatów.

12 punktów to 24 godziny szkolenia (w tym 12 godzin warsztatów) – 3 dni po 8 godzin lub 4 dni po 6 godzin.

.

Rozporządzenie zdefiniowało co to są warsztaty 👇👇👇👇:

Warsztaty to ukończenie szkoleń,  w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat. Za warsztaty uznane będą wyłącznie szkolenia jw. organizowane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. 

Zatem jeśli inny podmiot/jednostka zorganizuje takie szkolenie, choćby nawet 100% czasu dotyczyło zajęć praktycznych, nie mogą być one uznane za “warsztaty” w rozumieniu w/w rozporządzenia.

.

Ile punktów otrzymuje się za jakie doskonalenie wskazuje załącznik do w/w rozporządzenia:

Uwagi!

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Pierwszy okres rozliczeniowy dla rzeczoznawcy majątkowego, który uzyskał uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym rzeczoznawca majątkowy uzyskał te uprawnienia.

.

Potwierdzeniem odbytego doskonalenia zawodowego będzie:

 1. dokument otrzymany od organizatora wydarzenia lub
 2. oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł książki, rok wydania, wydawcę oraz numer ISBN lub odpowiednio w przypadku doskonalenia poprzez własne lub współautorskie publikacje w czasopismach  – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer wydania, wydawcę, częstotliwość oraz numer ISSN.

Zatem, np. ta publikacja, którą teraz czytasz nie będzie uznana za doskonalenie zawodowe.

.

Ile może kosztować doskonalenie zawodowe?👇👇👇👇:

W zależności od tematyki szkolenia ceny będą wynosiły minimum ok. 200 zł za 2 godziny szkolenia, czyli za 1 pkt. doskonalenia.

(Edit: na 2023 r. będzie to już 300-400 zł!)

To daje wymagane 12 pkt. 2.400 zł rok. To koszt minimalny. Możliwy do uzyskania wyłącznie jeśli jest się członkiem organizacji zawodowej i to tej, która organizuje szkolenia.

Są też szkolenia, szczególnie te specjalistyczne, które kosztują dużo więcej. Najdroższe szkolenie, w którym ja brałam udział (w 2020 r.) kosztowało 7.400 zł za 2 dni szkolenia, tj. ok. 463 zł/godzinę.

Do tego należy doliczyć koszty związane z:

 1. dojazdem (w przypadku wydarzeń stacjonarnych),
 2. noclegiem (w przypadku wydarzeń stacjonarnych),
 3. utraconymi korzyściami – bo przecież w tym czasie nie pracuję = nie zarabiam – bo się szkolę.

.

Z jakich szkoleń najlepiej korzystać?👇👇👇👇:

Moim zdaniem kiedy jesteśmy na początku drogi w wycenie nieruchomości należałoby zacząć od szkoleń i warsztatów dotyczących metodyki i zasad wyceny, czyli podejść, metod i technik oraz tego jak i kiedy je stosować.

Polecam szkolenia z podejścia porównawczego i dochodowego na początek.

Im więcej będzie w trakcie szkolenia warsztatów tym lepiej.

No i koniecznie należałoby dowiedzieć się spraw innych takich jak:

 • jak szukać klientów?
 • jak prowadzić marketing?
 • jaką formę działalności wybrać?

 

W kolejnym etapie kiedy rzeczoznawca majątkowy radzi sobie już z fundamentami wyceny zalecałabym szkolenia specjalistyczne – zgodnie z wybraną przez nas samych specjalizacją. Specjalizacja będzie wynikała z naszego wcześniejszego doświadczenia, zainteresowania a także dostępnych tematycznie zleceń na rynku, na którym działamy.

Moja uwaga:

Zdecydowanie zalecam specjalizację w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Obszar wiedzy i możliwości tematycznych w wycenie jest ogromny. Doba ma tylko 24 godziny, rynek i przepisy zmieniają się nieustannie. Nie da się znać na wszystkim bardzo dobrze.

Lepiej znać się bardzo dobrze na kilku obszarach związanych z wyceną niż źle na wszystkich!

——————-

Szkolenia, które ja prowadzę, a które jednocześnie są punktowane to:

 

——————–

Masz pytanie do tego wątku – zadaj je w komentarzu!

Przydała Ci się ta odpowiedź – daj znać w komentarzu!

——————–

Zachęcam do pobrania darmowych dokumentów, w tym projektu umowy o sporządzenie operatu szacunkowego >> Bezpłatne materiały 

W pakiecie przykładowy szablon wypisu i wyrysu z dokumentów oraz protokół z oględzin nieruchomości.

Zapraszam!

 

 


Należy zwracać uwagę na datę udzielenia odpowiedzi. Przepisy i zasady mogły ulec zmianie.
Poprzedni post
Kolejny post

8 Comments

 • Magdalena

  5 lutego, 2024 - 10:15 am

  Dzień dobry,
  Mam pytanie dotyczące obowiązku szkolenia się przez rzeczoznawców majątkowych. Pisała Pani, że ,,Pierwszy okres rozliczeniowy dla rzeczoznawcy majątkowego, który uzyskał uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym rzeczoznawca majątkowy uzyskał te uprawnienia.”‘ Uprawnienia zawodowe uzyskałam kilka lat temu i nie pracowałam jako rzeczoznawca majątkowy, w związku z czym nie uczęszczałam na szkolenia. Czy jeżeli chciałabym w tym roku zacząć działalność w zakresie wyceny, to brak płynności szkolenia od momentu uzyskania uprawnień mnie z tej możliwości wyklucza, czy wystarczy, że w roku , w którym rozpocznę działalność zdobędę konieczną ilość punktów?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  • Magdalena Małecka MRICS

   6 lutego, 2024 - 7:44 am

   Pani Magdaleno,
   Przepisy nakładają obowiązek doskonalenia, nawet jeśli się czynności szacowana nie wykonuje. Wynika to wprost z zacytowanego przez Panią fragmentu.
   Może Pani działalność rozpocząć w każdej chwili (zgodnie z wytycznymi ustawy o gospodarce nieruchomościami), z tym, że u Pani liczy się już każdy rok kalendarzowy, niezależnie kiedy rozpocznie się działalność.

   • Magdalena

    6 lutego, 2024 - 10:50 pm

    Dziękuję za odpowiedź, jednak nie do końca rozwiązała ona moją wątpliwość. Rozumiem, że zgodnie z ustawą powinnam się szkolić od momentu, kiedy uzyskałam uprawnienia, natomiast co w sytuacji, kiedy tego nie robiłam? Czy muszę nadrobić ilość punktów za każdy rok, w którym się nie szkoliłam, czy od nowa zdobywać uprawnienia, czy czeka mnie jeszcze jakaś inna procedura?
    Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

   • Magdalena Małecka MRICS

    9 lutego, 2024 - 11:04 am

    Nie przewidziano procedury na taką okoliczność.
    Nie da się wstecz nadrobić punktów.
    Nie można też ponownie zdobyć uprawnień bo już je Pani ma.

 • Sylwia

  29 listopada, 2022 - 4:17 pm

  Dzień dobry,
  czy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych dotyczy osoby posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego , ale nie prowadzącej działalności gospodarczej, nie wykonującej żadnych operatów?

  Zgodnie z art 174 UoN rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

  ROZPORZĄDZENIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych reguluje sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

  • Magdalena Małecka MRICS

   29 listopada, 2022 - 8:02 pm

   Pani Sylwio,
   zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami: art. 175.2:

   “2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku.(…)”.

   Ani ustawa, ani wspominane przez Panią rozporządzenie, nie rozróżnia rzeczoznawców na tych prowadzących lub nie działalność czy sporządzających swoje czynności, w takiej czy innej formie, lub nawet wcale.

 • Julia

  3 sierpnia, 2021 - 9:20 pm

  Jakie specjalizacje w wycenie są obecnie porządane? Pewne dla przyszłych zarobków?

  • Magdalena Małecka MRICS

   4 sierpnia, 2021 - 9:07 am

   Julia, nikt nie prowadzi takich statystyk by odpowiedzieć jednoznacznie.
   Można się specjalizować w danym rynku lokalnym – szczególnie jeśli to mały rynek obszarowo. Jest się tam jedynym rzeczoznawcą majątkowym i ta szczególna specjalizacja to będzie ten rynek. Nadal jest wiele takich lokalizacji.
   Można jednak specjalizować się w danym temacie, niezależnie od lokalizacji. Takich specjalizacji można wskazać wiele na obszarze wyceny, np.:
   – dla potrzeb rachunkowo-księgowych, w tym wycena przedsiębiorstw, aporty itp.,
   – dla potrzeb różnego rodzaju służebności, w tym służebności przesyłu lub obok bo to osobny duży temat,
   – wycena nieruchomości komercyjnych,
   – wycena nieruchomości pod drogi,
   – wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
   – kosztorysowanie,
   – wycena nieruchomości deweloperskich i projektów inwestycyjnych,
   – wycena i doradztwo w zakresie adiacentów i opłat planistycznych,
   – nieruchomości ze złożami kopalin,
   – nieruchomości zabytkowe,
   – itd., można by tu wymieniać.
   Rzeczoznawców działających czynnie jest (podejrzewam) ok. 6 tys. na całą Polskę. Pracy jest bardzo dużo i wystarczy dla każdego.
   Co zrobić żeby więcej zarabiać?
   Moja odpowiedź jest jedna – być bardzo dobrym w tym co się robi, być ekspertem i specjalistą wysokiej klasy. Na to trzeba siebie zapracować, to wymaga czasu i doświadczenia ale zwraca się podwójnie.
   Na rynku za bylejakość nie płaci się dobrych pieniędzy i słusznie.

Zostaw komentarz

trzy × 1 =

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

 • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
 • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
 • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego