[Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu na własność – CN]:

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

CN = W – WUW

gdzie:

CN – cena nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego,
W – wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności,
WUW – wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego.

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego:

WUW = W x wk

 Czyli: CN = W – (W x wk) (???)

 Z niecierpliwością czekam na odpowiedz 😊

.