2999,00 

Szkolenie – operat szacunkowy w 5 krokach – wycena nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, przy zastosowaniu podejścia porównawczego.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do egzaminu państwowego (w cz.ustnej lub całości szkolenia wraz z cz.pisemną) otrzymują rabat na to szkolenie.

>> Napisz taką informację na: kontakt@magdalenamalecka.pl.

 

Wyczyść

Opis

Świadome i poprawne sporządzenie operatu szacunkowego jest kluczową umiejętnością rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego podlegasz odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Uwaga! Rzeczoznawca podlega także odpowiedzialności cywilnej i karnej. Ze statystyk Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wynika, że ok. 70-80% operatów szacunkowych badanych zawiera błędy, a rzeczoznawcy podlegają stosownej karze.

Niestety system praktyk zawodowych wydaje się nie być dostoswany do wagi odpowiedzialności spoczywającej na rzeczoznawcy majątkowym. Skutek może być opłakany.

Jeśli nie jesteś pewny swojej wiedzy i umiejętności sporządzania operatu szacunkowego możesz to zmienić. Zawsze jest czas na zmiany i zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia. Świadomie przygotuj się do przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie wyceny nieruchomości. Naucz się fundamentalnych zasad i reguł i zacznij opracowywać dobre operaty szacunkowe. Takie, w których założenia będą miały podstawę rynkową. Dzięki zdobytej wiedzy szybko zobaczysz efekty:

 • Zaoszczędzisz czas poświęcony na niepotrzebne czytanie publikacji, które nie dają podpowiedzi na wszystkie pytania.
 • Skutecznie i ze zrozumieniem przygotujesz operat w zaplanowanym czasie. Zrobimy to wspólnie.
 • Spadnie Twój poziom stresu i polepszy się poczucie świadomości nt. zawartości sporządzanego operatu.
 • Uzyskasz większą pewność siebie wiedząc, że jesteś przygotowany i wiesz dlaczego wartość wyliczyłeś w taki a nie inny sposób. Będziesz umiał obronić swoją pracę stosując argumenty merytoryczne.
 • Wzmocnisz swoją pozycję osoby gotowej na działanie w odpowiedzialnym zawodzie jakim jest zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Zostaniesz wyposażony w informacje i narzędzia, dzięki którym będziesz mógł w sposób zaplanowany, świadomy i z pełną wiedzą sporządzić operat szacunkowy. Odpowiesz bardzo łatwo na pytania skąd wzięły się takie a nie inne cechy w operacie, skąd wielkość wag przyjętych do wyliczeń i dlaczego trend zmiany cen jest rosnący, malejący lub stały i w jakim tempie rocznym.


 

Jaki jest program szkolenia?

Szkolenie odbywa się w trakcie 5, cotygodniowych spotkań.

Uczestnik ma zadanie polegające na symulacji czynności postępowania prowadzącego do wyceny nieruchomości pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Zarezerwuj sobie czas na pracę nad operatem szacunkowym, także poza spotkaniami na szkoleniu.

Poza cotygodniowymi spotkaniami uczestnik ma możliwość indywidualnych konsultacji postępu jego prac! Jestem do Twojej dyspozycji także pomiędzy spotkaniami!

.

Spotkanie 1

Poczuj się tak jak gdyby właśnie ktoś zlecił Ci wycenę nieruchomości. Przyjmiemy zlecenie, omówimy sprawy organizacyjne pracy nad operatem, dokonamy wyboru nieruchomości i przeanalizujemy jakie dokumenty będą potrzebne i jakie są źródła informacji o nieruchomościach, z których będziesz korzystać. Omówimy zasady dokonania opisu przedmiotu wyceny, a także analizy uwarunkowań prawnych. Zastanowimy się nad doborem sposobu wyceny i uzasadnieniem dlaczego tak należy nieruchomość wycenić. Otrzymasz gotowy przykład postępowania i sporządzenia operatu szacunkowego w tej części.

Spotkanie 2

Wiesz już dokładnie co jest przedmiotem wyceny, znasz wszystkie szczegóły. W kolejnym kroku przystąpimy do czynności analityczny. Dokonamy analizy rynku omawiając wcześniej jak się za to zabrać i na co zwrócić uwagę. Dokonamy analizy trendu zmiany cen, zasad wyznaczania cech mających zasadniczy wpływ na wartość oraz wielkość tego wpływu na wartość nieruchomości, czyli tzw. wagi cech rynkowych. Otrzymasz wskazówki oraz zrozumiałe narzędzia statystyczne, które będziesz mógł sam wykorzystywać przy sporządzaniu analizy rynku.

Spotkanie 3

Rynek nieruchomości podobnych przeanalizowany! Wiesz już jakie zasady na nim panują i jakie założenia przyjąć do wyceny. Omówimy na przykładzie sposób zastosowania podejścia porównawczego i obu metod wyceny: metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej. Dostaniesz gotowe rozwiązanie w postaci narzędzia, które doprowadzi Cię do wartości. Ale uwaga! To nie jest narzędzie w które wstawisz dane a na końcu wyjdzie wynik. To jest narzędzie przedstawiające zasady i reguły wyceny. Jeśli je zastosujesz poprawnie i świadomie otrzymasz poprawny wynik – wartość nieruchomości. O to tu przecież chodzi. Gdyby myślenie nie było konieczne każdy mógłby wstawić dane i dokonać oszacowania.

Spotkanie 4

Prawie kończymy pracę nad operatem szacunkowym. Masz już opis nieruchomości, przeanalizowane uwarunkowania prawne, wiesz już jak działa Twój rynek lokalny i jakie zasady na nim panują. Dokonałeś już pełnego toku obliczeń i określiłeś wartość nieruchomości. I to wszystko zrobiłeś sam! Brawo! Pozostaje przelać całość na papier w formie „operatu szacunkowego” wraz ze stosownymi klauzulami i załącznikami. Omówimy jak to zrobić i jak operat zakończyć. Otrzymasz przykład poprawnego opisu postępowania w operacie szacunkowym.

Spotkanie 5

Operat szacunkowy jest już gotowy. Jeśli zastosowałeś wszystkie wskazówki, zasady i reguły postępowania powinien być prawidłowy. Na spotkaniu podsumujemy najważniejsze sprawy odpowiedzialne za prawidłową wycenę, omówimy najczęściej popełniane błędy i co zrobić by ich unikać. Masz gotowy – dobry wzór – do pracy przy kolejnych operatach szacunkowych.

Start wszystkich spotkań znajduje się poniżej, przy opisie danej edycji.

Spotkanie trwa do czasu omówienia całości zagadnień danego spotkania.

.

PROGRAM OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM © by Magdalena Małecka MRICS.

 


 

edycja STYCZEŃ / LUTY 2024 r.

5 spotkań (+praca indywidualna pomiędzy spotkaniami):

start >> 27.01.2024, sobota, godz. 9.00
3.02.2024, sobota, godz. 9.00
17.02.2024, sobota, godz. 9.00
26.02.2024, poniedziałek, godz. 16.00
4.03.2024, poniedziałek, godz. 16.00


edycja CZERWIEC/ LIPIEC 2024 r.

5 spotkań (+praca indywidualna pomiędzy spotkaniami):

start >> 15.06.2024, sobota, godz. 10.00
22.06.2024, sobota, godz. 10.00
6.07.2024, sobota, godz. 10.00
13.07.2024, sobota, godz. 10.00
27.07.2024, sobota, godz. 10.00


edycja WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2024 r.

5 spotkań (+praca indywidualna pomiędzy spotkaniami):

start >> 7.09.2024, sobota, godz. 10.00
14.09.2024, sobota, godz. 10.00
28.09.2024, sobota, godz. 10.00
5.10.2024, sobota, godz. 10.00
12.10.2024, sobota, godz. 10.00


 

Ważne!

Przerwy dostosowane do przebiegu zajęć i potrzeb uczestników.
Nurtujące pytania można zadać w trakcie spotkań szkoleniowych.
Pomiędzy spotkaniami trzeba poświęcić czas na realizację kolejnych kroków wg omówionych i przeanalizowanych wskazówek i wytyczonych zadań do kolejnego spotkania – masz możliwość indywidualnych konsultacji ze mną!

Możesz podczas swojej pracy wycenić:

 • nieruchomość lokalową o f. mieszkalnej,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • działkę niezabudowaną.
Jeśli chcesz odbyć warsztaty w innym terminie, i jest Was więcej - napisz - ustalimy dodatkowy termin!

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dla osób, które ukończyły studia podyplomowe lub kierunkowe z wyceny nieruchomości – musisz mieć podstawy zasad wyceny, bez tego nie ruszymy dalej,
 • dla osób w trakcie praktyk zawodowych na rzeczoznawcę majątkowego – dowiesz się jak wykonać operat „krok po kroku”, na co zwrócić szczególną uwagę i jak uniknąć błędów, otrzymasz gotowe rozwiązania w zakresie zasad przeprowadzania analizy rynku, wyznaczania trendu zmiany cen, cech rynkowych oraz wag cech rynkowych,
 • dla osób, które ukończyły praktyki zawodowe i przygotowują się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego – dowiesz się jak wykonać operat szacunkowy „krok po kroku”, na co zwrócić szczególną uwagę i jak uniknąć błędów, otrzymasz gotowe rozwiązania w zakresie zasad przeprowadzania analizy rynku, wyznaczania trendu zmiany cen, cech rynkowych oraz wag cech rynkowych, dowiesz się także oraz uświadomisz sobie jakie masz błędy w sporządzonych już projektach operatów szacunkowych i jak wybrnąć z nich na egzaminie państwowym oraz jak niedopełniać ich w przyszłości,
 • dla osób, które posiadają już uprawnienia zawodowe ale nadal mają poczucie nieprzygotowania i niezrozumienia tematu wyceny.
Jeśli jesteś już rzeczoznawcą majątkowym otrzymasz zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia potwierdzającego wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w ilości 6 pkt. szkoleniowych.

UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO / ONLINE

Jeśli chcesz tylko wzór operatu szacunkowego – w wersji edytowalnej – zajrzyj do tego wpisu >> operat szacunkowy wzór.

23 opinie dla Szkolenie – operat szacunkowy w 5 krokach – wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego (WARSZTATY PRAKTYCZNE).

 1. (23)

  Ola (zweryfikowany)

  W momencie zdania egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego człowiek myśli, że to jest szczyt marzeń…
  W chwili uzyskania wpisu do rejestru RzM człowiek sobie uświadamia jaka odpowiedzialność właśnie przed nim stanęła…
  Gdybym nie podjęła tej decyzji o zapisaniu się na szkolenie: „Operat szacunkowy w 5 krokach” podejrzewam, że z upływem czasu odsunęłabym je na dalszy plan..
  Najlepszą decyzję jaką mogłam podjąć od razu po zdanym egzaminie to zapisanie się na szkolenie u Pani Magdaleny Małeckiej.
  Jest to utrwalenie wiedzy, nabranie pewności lub wykluczenie nieświadomych nieraz błędów a także drążenie, drążenie i jeszcze raz drążenie przepisów, które to także mocno zapadają w głowie dzięki właściwym przekazom Pani prowadzącej.
  W dodatkowym towarzystwie spokoju i aurze pracowitości osoby prowadzącej wiedza ta jest przez uczestnika utrwalana, pochłaniana z głodem na więcej i chęcią regularnego uzupełniania wiedzy.

 2. (23)

  Łukasz (zweryfikowany)

  Bardzo konkretne i praktyczne szkolenie, na rzeczywistych danych i z rzeczywistymi problemami. Podczas szkolenia krok po kroku omawiane są poszczególne etapy procesu wyceny i elementy, na które szczególnie należy zwrócić uwagę. Dodatkowo omawiane są przypadki pozostałych uczestników szkolenia, stąd zakres problematyki jest szeroki. Polecam.

 3. (23)

  Anonimowy

  Szkolenie z taką prowadzącą jak najbardziej godne polecenia. Pani Magdo nie mogłam lepiej trafić 🙂 Wszystkie dotychczasowe zajęcia na podyplomówce nie dały mi tak konkretnych treści jak u Pani. Wszystko dokładnie i profesjonalnie wytłumaczone. Duże zaangażowanie z Pani strony pomaga początkującym osobom spojrzeć na wszystko z nadzieją, że jednak da się to zrobić, mimo iż w moim przypadku w pewnym momencie nastąpił lekki kryzys. Teraz już mogę powiedzieć, że intensywnie wykorzystany czas między spotkaniami szkoleniowymi nie pójdzie na marne. Na pewno jeszcze do Pani wrócę. Pozdrawiam

 4. (23)

  Beata

  Bardzo dziękuję Pani za pomoc, wszelkie wskazówki, poprawki, ogrom wiedzy, za Pani profesjonalizm i cierpliwość. Szkolenie było warte każdej wydanej złotówki i nawet gdyby było droższe – też by było warte. Wysiłek był duży, ale i satysfakcja ogromna. Dopiero teraz wiem, co i jak trzeba robić. To oczywiście dopiero początek mojej drogi w wycenie, ale dobrze mieć solidne podstawy. Teraz mam czas na zaplanowanie, co robić dalej.

 5. (23)

  Ola

  Kolejne bardzo dobre szkolenie zarówno dla osób przygotowujących się do zawodu oraz już posiadających uprawnienia zawodowe. W bardzo klarowny sposób przedstawione kolejne etapy wyceny, zwłaszcza kluczowy element dotyczący analizy rynku. Szczególnie cenna jest możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, a także możliwość dyskusji oraz omówienie innych problemów czy wątpliwości związanych z wyceną zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Zdecydowanie polecam.

  Osobiście jestem bardzo zadowolona, to było pouczające doświadczenie i uporządkowało moją dotychczasową wiedzę. Oczywiście utwierdziło mnie także w przekonaniu jak ogromną i multidyscyplinarną wiedzę trzeba zdobyć, żeby prawidłowo wykonywać ten zawód. Jednocześnie nabrałam nieco więcej odwagi, żeby spróbować swoich sił na polu wyceny nieruchomości. Dziękuję!

 6. (23)

  Beata

  Z całego serca zachęcam wszystkich niezdecydowanych do wzięcia udziału w szkoleniu. Można dzięki temu zdobyć nie tylko niezbędną wiedzę, opartą na wieloletnim doświadczeniu Prowadzącej, ale i bardzo przydatne narzędzia, ułatwiające pracę rzeczoznawcy majątkowego. Dzięki szkoleniu wiem, jak sporządzić wycenę, która ma solidne podstawy w faktach, a nie domysłach. Najcenniejsza w mojej opinii jest możliwość czerpania z doświadczenia Pani Magdaleny, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i (co według mnie najważniejsze) praktycznej. Co ważne, Prowadząca chętnie odpowiada na pytania i rozwiewa wątpliwości także poza spotkaniami (np. mailowo). Nie do przecenienia jest również przyjazna atmosfera, sprzyjająca zadawaniu pytań i dyskusji, a także możliwość zdobycia kontaktów. Podsumowując, szkolenie oceniam na szóstkę 🙂

 7. (23)

  Ewelina

  Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowanie dla osób, które wchodzą do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, krok po kroku przeanalizowany cały operat z możliwością weryfikacji przez specjalistę. Wszelkie niepewności jak i wątpliwości zostają rozwiane podczas szkolenia. Bardzo dobry początek dla początkujących.

 8. (23)

  Magdalena

  Dziękuje za bardzo merytoryczne szkolenie i podejście indywidualne do każdego z uczestników. Rozjaśniła mi Pani wiele rzeczy w zakresie podejścia porównawczego. Jestem bardzo wdzięczna. Jestem w połowie swojej przygody z wyceną ponieważ właśnie oddałam 1 operat szacunkowy na praktyki i siadam do 2 operatu. Pani szkolenie pomogło mi bardzo w sporządzeniu tego 1 operatu i teraz kiedy działam z kolejnym już mam inną wiedzę i inne podejście do tego.

 9. (23)

  Ula

  Polecam, zwłaszcza osobom, które na etapie przygotowania do zawodu oraz późniejszej pracy nie miały okazji poznać metod “statystycznych” obliczania trendu zmian cen, zakresu i wag cech rynkowych. W trakcie szkolenia otrzymujemy m.in. kompletny wzór arkusz excela, a na spotkaniach po kolei omawiamy poszczególne formuły obliczeń oraz metodologie doboru transakcji. Wszystko jest jasne i przejrzyste. Szkolenie samo w sobie odbywa się w bardzo kameralnej i przyjemnej atmosferze.

 10. (23)

  Łukasz

  Jeżeli miałbym wyróżnić jedną rzecz, która szczególnie zrobiła na mnie wrażenie to praca na arkuszu kalkulacyjnym. Niestety nadal nauczani jesteśmy podejścia “eksperckiego”, czyli w przypadku kandydatów na rzeczoznawców poleganiu na intuicji.

 11. (23)

  Magda

  Pełen profesjonalizm. Odpowiedź na przesłane arkusze ekspresowa. Kontakt z Panią Magda bardzo dobry. Poruszone były wszystkie tematy, które mnie interesowały. Jestem dopiero na praktykach, a szkolenie pozwoliło mi bardzo dużo rzeczy zrozumieć w zakresie podejścia porównawczego

 12. (23)

  Lucyna

  Doskonała forma szkolenia. Jestem bardzo zadowolona z spotkań w terminach cotygodniowych, gdyż był to odpowiedni czas, aby przygotować się na poszczególne etapy sporządzania operatu szacunkowego.
  Rewelacyjnie przeprowadzona analiza rynku nieruchomości, konkretne przykłady, analizy, wytyczne na kolejne spotkania i bezcenne wskazówki Pani Magdaleny.
  Ogromny profesjonalizm, pomoc, świetna atmosfera.
  POLECAM!

 13. (23)

  Michalina

  Zrozumiała i jasna forma przekazu, zachowany porządek w przekazywaniu wiedzy i bardzo ciekawe anegdoty z doświadczenia zawodowego 🙂 Podejrzenie pracy innych uczestników i związanych z tym problemów było wzbogacające pracę indywidualną.

 14. (23)

  Anonimowy

  Szkolenie spełniło w pełni moje oczekiwania. Rozwiało wątpliwości co do sposobu wyliczania trendu czasowego oraz wyboru i badania cech rynkowych. Szkolenie pokazało w jaki sposób, w sumie prosty i matematyczny, można dokonać wyboru cech rynkowych i dalej dokonać badania tych cech. Cała analiza rynku okazała się całkiem przyjemna i zrozumiała od A do Z 🙂 No i te cechy … ustalane w końcu logicznie, a nie poprzez ankietę. Dziękuję bardzo

 15. (23)

  Anna

  P.Magdo udział w Pani szkoleniu to jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Przed szkoleniem miałam niezmiernie dużo wątpliwości, co do poprawności moich wycen. Niechętnie przyjmowałam zlecenia, teraz mam dużo więcej odwagi. Exell zaczął sprawiać mi przyjemność 🙂
  Jest Pani stworzona do edukowania rzeczoznawców zarówno nowych , jak i tych z doświadczeniem.

 16. (23)

  Natalia

  To nie było moje pierwsze szkolenie u Pani Magdy i na pewno też nie ostatnie. Jak zwykle pełen profesjonalizm. Podczas szkolenia zostały przekazane praktyczne wskazówki dotyczące procesu wyceny nieruchomości, a także bardzo pomocne materiały. Poleciłabym to szkolenie zarówno osobom w trakcie praktyk, a także początkującym rzeczoznawcom majątkowym.

  Pani Magdo, dziękuję za szkolenie i pozdrawiam 🙂

 17. (23)

  Anonimowy

  Przygotowanie merytoryczne szkolącego, sposób przekazywania wiedzy, a także nadesłane materiały oceniam bardzo wysoko. Gdyby ktoś zapytałby mnie czy warto zapisać się na to szkolenie, to z całą pewnością bym jej poleciła. Informacje przekazane podczas szkolenia bardzo ułatwią mi wejście do zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wiedza, którą zdobyłam podczas szkolenia jest nie porównywalna z tą, jaką nabyłam podczas praktyk. Najważniejsze dla mnie było szczegółowe poznanie procesu badania i analizy rynku, a także sam proces wyceny.

 18. (23)

  Ewa

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za bardzo treściwe i jak zwykle na wysokimi poziomie szkolenie, które zdecydowanie w moim przypadku odświeżyło, uzupełniło i rozwiało wszelkie niejasności, a nowy arkusz bardziej poukładał niektóre zawiłości w kwestii obliczeń (analizy, trendu i samej wyceny).
  Dziękuję również za chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na YT i w zakładce Q&A i życzę dalszego rozwoju kanału.

 19. (23)

  Katarzyna

  Ze szkolenia dowiedziałam się bardzo przydatnych informacji jak prawidłowo powinien wyglądać operat szacunkowy, na co trzeba zwrócić uwagę oraz w jaki sposób dokonać prawidłowych obliczeń. Praktyki niestety nie nauczyły mnie tego, co Pani Magda. Poleciłabym to szkolenie wszystkim zarówno w czasie praktyk jak i już po.
  Szkolenie bylo dla mnie bardzo pomocne w zrozumieniu procesu sporządzania operatu. Wszystko było super.

 20. (23)

  Justyna

  Bardzo merytoryczne szkolenie z dużą ilością wiedzy. Informację są przekazywane w sposób jasny i przejrzysty. Wartościowe jest to, że tworzenie operatu jest rozłożone aż na 5 spotkań dzięki czemu można wszystko dokładnie przeanalizować. Na szkoleniu dowiedziałam się więcej informacji niż na studiach podyplomowych czy praktykach. Do tej pory raczej nie miałam styczności z nauczycielem, który zwróci uwagę na rozumienie i analizę, często wszystko było pokazane schematycznie i tyle. Trzeba było robić więc schematu prowadzącego bez zastanowienia. Polecę każdemu te szkolenie!

 21. (23)

  Katarzyna

  Dzień dobry Pani Magdo, udało mi się przebrnąć 🙂 Na wzór Pani excella w końcu wiem dokładnie co z czego wynika i jak się za to porządnie zabrać 🙂 Dziękuję bardzo!

 22. (23)

  Żaneta

  Jestem po pierwszym spotkaniu. Jak zwykle SZKOLENIE PETARDA 🏘

 23. (23)

  Mariusz

  Świetna propozycja! Ja to przerobiłem na konsultacjach. Zadecydowanie polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =