3299,00 

Szkolenie warsztatowe wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.

Osoby, które uczestniczyły w:
– szkoleniu przygotowującym do egzaminu państwowego (w cz.ustnej lub całości szkolenia wraz z cz.pisemną) lub
– szkoleniu “Operat szacunkowy w 5 krokach (podejście porównawcze)”

>> otrzymują rabat na to szkolenie. Napisz taką informację na: kontakt@magdalenamalecka.pl.

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 3.299 zł.

 

Wyczyść

Opis

Zrozumienie i poprawne zastosowanie procedury podejścia dochodowego
jest kluczowe jeśli chcesz sporządzać wyceny nieruchomości komercyjnych.

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego podlegasz odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Uwaga! Rzeczoznawca podlega także odpowiedzialności cywilnej i karnej. Ze statystyk Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wynika, że ok. 70-80% operatów szacunkowych badanych zawiera błędy, a rzeczoznawcy podlegają stosownej karze.

Niestety system praktyk zawodowych wydaje się nie być dostoswany do wagi odpowiedzialności spoczywającej na rzeczoznawcy majątkowym. Skutek może być opłakany, a jednym z wymaganych (obowiązkowych operatów szacunkowych w trakcie praktyki zawodowej) jest ten sporządzony przy zastosowaniu podejścia dochodowego.

Jeśli nie jesteś pewny swojej wiedzy i umiejętności sporządzania operatu szacunkowego możesz to zmienić – to Twoja decyzja. Zawsze jest czas na zmiany i zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia. Najważniejsze to zrozumieć prawidłowe postępowania w sprawie wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego. Naucz się fundamentalnych zasad i reguł i zacznij opracowywać dobre operaty szacunkowe. Takie, w których założenia będą miały podstawę rynkową.

Dzięki zdobytej wiedzy szybko zobaczysz efekty:

 • Zaoszczędzisz czas poświęcony na niepotrzebne czytanie publikacji, które zazwyczaj nie dają podpowiedzi na Twoje pytania.
 • Skutecznie i ze zrozumieniem przygotujesz operat w zaplanowanym czasie. Zrobimy to wspólnie.
 • Spadnie Twój poziom stresu i polepszy się poczucie świadomości nt. zawartości sporządzanego operatu.
 • Uzyskasz większą pewność siebie wiedząc, że jesteś przygotowany i wiesz dlaczego wartość wyliczyłeś w taki a nie inny sposób. Będziesz umiał obronić swoją pracę stosując argumenty merytoryczne i rynkowe.
 • Wzmocnisz swoją pozycję osoby gotowej na działanie w odpowiedzialnym zawodzie jakim jest zawód rzeczoznawcy majątkowego na obszarze wyceny w podejściu dochodowym.

Zostaniesz wyposażony w informacje i narzędzia, dzięki którym będziesz mógł w sposób zaplanowany, świadomy i z pełną wiedzą sporządzić operat szacunkowy.

Odpowiesz bardzo łatwo na pytania skąd wzięły się takie a nie inne pozycje w operacie, skąd poziom stawki czynszu, jak określić pustostany i wydatki operacyjne i jak wyliczyć stopę kapitalizacji z rynku.


 

Jaki jest program szkolenia?

Szkolenie odbywa się w trakcie 5, cotygodniowych (+/-) spotkań.

Uczestnik ma zadanie polegające na symulacji (fizycznym wykonaniu) czynności postępowania prowadzącego do wyceny nieruchomości pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Zarezerwuj sobie czas na pracę nad operatem szacunkowym, także poza spotkaniami na szkoleniu.

Poza spotkaniami uczestnik ma możliwość indywidualnych konsultacji postępu jego prac! Jestem do Twojej dyspozycji także pomiędzy spotkaniami!

.

Spotkanie 1

Poczuj się tak jak gdyby właśnie ktoś zlecił Ci wycenę nieruchomości o funkcji handlowo – usługowej czy magazynowej. Na początek niech to będzie coś łatwego: nieruchomość lokalowa o f.innej niż mieszkalna (lokal usługowy) czy nieruchomość gruntowa zabudowana magazynem z częścią socjalną.

Przyjmiemy zlecenie, omówimy sprawy organizacyjne pracy nad operatem, dokonamy wyboru nieruchomości i przeanalizujemy jakie dokumenty będą potrzebne i jakie są źródła informacji o nieruchomościach, z których będziesz korzystać. Omówimy zasady dokonania opisu przedmiotu wyceny, a także analizy uwarunkowań prawnych. Zastanowimy się nad doborem sposobu wyceny i uzasadnieniem dlaczego tak należy nieruchomość wycenić. Otrzymasz gotowy przykład postępowania i sporządzenia operatu szacunkowego w tej części.

Omówimy proces wyceny przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej, techniki kapitalizacji prostej.

Spotkanie 2

Wiesz już dokładnie co jest przedmiotem wyceny, znasz wszystkie szczegóły. W kolejnym kroku przystąpimy do czynności analitycznych by określić potencjalny dochód z nieruchomości. Dokonamy wspólnie analizy rynku omawiając wcześniej przykład – jak się za to zabrać i na co zwrócić uwagę. Otrzymasz wskazówki oraz zrozumiałe narzędzia statystyczne, które będziesz mógł sam wykorzystywać przy sporządzaniu analizy rynku w części dotyczącej określenia stawki czynszu dla nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny.

Spotkanie 3

Rynek nieruchomości podobnych pod względem czynszów jest już przeanalizowany! Wiesz już jakie zasady na nim panują i jakie założenia przyjąć do wyceny (stawki i warunki zawieranych umów najmu).

Omówimy na przykładzie sposoby określenia pustostanów i wydatków operacyjnych. Dostaniesz gotowe rozwiązanie w postaci źródeł informacji na ten temat. Ale uwaga! To nie jest narzędzie w które wstawisz dane a na końcu wyjdzie wynik, to nie jest narzędzie, które te informacje zawiera – to wszystko musisz poszukać sama/sam.

To jest narzędzie przedstawiające zasady i reguły wyceny.

Spotkanie 4

Na tym spotkaniu omówimy możliwości oszacowania stopy kapitalizacji – R. Omówimy źródła informacji i sposób podejścia (krok po kroku) do oszacowania R na podstawie rynku (wraz z zasadami dokonania koniecznych korekt).

Po tej części będziesz miał kolejnych kilka zadań do spełnienia, dlatego kolejne spotkanie będzie po 2 tygodniach.

Omówimy finalną tabelę, która wskaże wartość nieruchomości – określoną przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej, techniki kapitalizacji prostej.

Pozostaje przelać całość na papier w formie „operatu szacunkowego” wraz ze stosownymi klauzulami i załącznikami. Omówimy jak to zrobić i jak operat zakończyć. Otrzymasz przykład pełnego operatu szacunkowego oraz Excel z kolejnymi krokami postępowania.

Spotkanie 5

Operat szacunkowy powinien być już gotowy.

Jeśli zastosowałeś wszystkie wskazówki, zasady i reguły postępowania powinien być prawidłowy. Na spotkaniu podsumujemy najważniejsze sprawy odpowiedzialne za prawidłową wycenę, omówimy najczęściej popełniane błędy i co zrobić by ich unikać.

Masz gotowy – swój własny i dobry wzór – do pracy przy kolejnych operatach szacunkowych.

.

Uwagi:

Data startu wszystkich spotkań znajduje się poniżej, przy opisie danej edycji.

Każde spotkanie trwa do czasu omówienia całości zagadnień danego spotkania.

.

PROGRAM OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM © by Magdalena Małecka MRICS.

 


 

edycja SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2024 r.

5 spotkań (+praca indywidualna pomiędzy spotkaniami):

start >> 3.08.2024, sobota, godz. 9.00
10.08.2024, sobota, godz. 9.00
16.08.2024, piątek, godz. 16.00
24.08.2024, sobota, godz. 9.00
6.09.2024, piątek, godz. 16.00


Ważne!

Przerwy dostosowane do przebiegu zajęć i potrzeb uczestników.
Nurtujące pytania można zadać w trakcie spotkań szkoleniowych i na grupie zamkniętej na FB.
Pomiędzy spotkaniami trzeba poświęcić czas na realizację kolejnych kroków wg omówionych i przeanalizowanych wskazówek i wytyczonych zadań do kolejnego spotkania – masz możliwość indywidualnych konsultacji ze mną!

Możesz podczas swojej pracy wycenić:

 • nieruchomość lokalową o f. niemieszkalnej (lokal usługowy, handlowy, itp.),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego (lokal usługowy, handlowy, itp.),
 • nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynku z cz.socjalną lub budynkiem handlowym (stosunkowo nieduże nieruchomości).
Jeśli chcesz odbyć warsztaty w innym terminie, i jest Was więcej - napisz - ustalimy dodatkowy termin!

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dla osób, które ukończyły studia podyplomowe lub kierunkowe z wyceny nieruchomości – musisz mieć podstawy zasad wyceny, bez tego nie ruszymy dalej,
 • dla osób w trakcie praktyki zawodowej na rzeczoznawcę majątkowego – po wykonanym projekcie z podejścia dochodowego,
 • dla osób, które ukończyły praktyki zawodowe i przygotowują się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego – dowiesz się jak wykonać operat szacunkowy w podejściu dochodowym „krok po kroku”, na co zwrócić szczególną uwagę i jak uniknąć błędów, otrzymasz gotowe rozwiązania w zakresie zasad przeprowadzania analizy rynku, w tym określenia stawki czynszu, pustostanów, wydatków operacyjnych i stopy R; dowiesz się także oraz uświadomisz sobie jakie masz błędy w sporządzonych już projektach operatów szacunkowych i jak wybrnąć z nich na egzaminie państwowym oraz jak nie popełniać ich w przyszłości,
 • dla osób, które posiadają już uprawnienia zawodowe ale nadal mają poczucie nieprzygotowania i niezrozumienia tematu wyceny w podejściu dochodowym.
Jeśli jesteś już rzeczoznawcą majątkowym otrzymasz zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia potwierdzającego wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w ilości 6 pkt. szkoleniowych.

UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO / ONLINE

 • oszczędzasz pieniądze i czas na dojazd na szkolenie i noclegi w hotelu,
 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca w Polsce i innym kraju,
 • po każdym spotkaniu uzyskasz pełne materiały szkoleniowe w formie PDF lub/i Excel, w tym wzór dobrego operatu szacunkowego,
 • otrzymasz 10% rabatu na indywidualne konsultacje,
 • otrzymasz 10% rabatu na szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego,
 • otrzymasz 10% rabatu na to szkolenie jeśli uczestniczyłeś wcześniej w szkoleniu przygotowującym do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego >> zgłoś to na kontakt@magdalenamalecka.pl, a rabat zostanie przyznany!
 • otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB,
 • zapisz się już teraz klikają na górze „DODAJ DO KOSZYKA”, wybierając odpowiedni dla siebie termin.

Jeśli chcesz tylko wzór operatu szacunkowego w podejściu dochodowym – w wersji edytowalnej – zajrzyj do tego wpisu >> operat szacunkowy wzór podejście dochodowe.

Informacje dodatkowe

Edycja

start 3.08.2024

23 opinie dla Szkolenie – nieruchomość komercyjna – wycena przy zastosowaniu PODEJŚCIA DOCHODOWEGO (WARSZTATY PRAKTYCZNE)

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie – nieruchomość komercyjna – wycena przy zastosowaniu PODEJŚCIA DOCHODOWEGO (WARSZTATY PRAKTYCZNE)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × jeden =